Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP och kriterier i SO reviderade 2016

Skapad 2012-02-27 13:56 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Generellt måldokument i SO för Sven-Erik Udds elever , reviderat efter det nya betygssystemet
Grundskola 7 – 9 Geografi Samhällskunskap Historia Religionskunskap
Detta gäller geografi,historia, samhällskunskap och religion !

Innehåll

Läromedel

Vad? Var? När? Hur? Varför?
-På vad sätt? -Av vilka orsaker, med vilka följder och långsiktiga verkningar? är bra frågor när det gäller SO-ämnen.

Vi kommer främst att arbeta i läroböcker som eleverna får till låns. Efter de olika avsnitten finns vanligen frågor. Dessa är ibland viktiga, ibland så övergripande att de är svåra att besvara. Vilka frågor som skall besvaras bestäms under lektionerna.
Läroplanen trycker hårt på förmågor. Det gäller i hög grad att tillämpa inhämtad kunskap i nya och ibland gamla sammanhang.

Oftast rättas nämnda frågor gemensamt och ofta sätter jag samman rätt svar i ett dokument som via UNIKUM når eleverna och kanske föräldrarna som mail. Svaren är då en sorts grundnivå inför kommande prov. Klarar man frågeställningarna och svaren bör man också garanterat vara godkänd på provet.

Inte sällan inträffar händelser i omvärlden som vi tar upp i undervisningen. Planeringen av ett avsnitt kan behöva göras om utifrån det. Särskilt i SO måste vi få ha en flexibilitet som inte täcks in i en formalistisk pedagogisk planering.

Filmer har blivit ett allt större stöd i inlärningen. Eleverna har ett inlogg till sli.se och kan själva se de filmer som jag visat, eller tom. andra filmer. Förhoppningsvis tittar de på sådant som har med ämnena att göra!

En gång i veckan minst, skall vi försöka ha en nutidsorientering, som faktiskt inte alltid handlar om nutiden. Förlaget som gör frågorna åt oss ger ut frågor som pejlar av elevernas kunskaper i främst SO. Resultaten tas med till den allmänna bedömningen av kunskaper vid betygsättningen. Här gäller det mer kunskaper än förmågor.

Vid speciella tillfällen och om inte läroboken är grunden för prov på ett visst område kommer särskilda LPP:er att utfärdas, annars inte.

 

Bedömning

 Läxor ges utifrån hur arbetet fortskrider under lektionerna. Ibland är det inga läxor, ibland längre avsnitt. Ju effektivare lektionerna är, ju färre läxor blir det.

De flesta avsnitten utvärderas genom prov. Viktigt är också resonegemangen i klassen under lärarens ledning. Läraren får här möjlighet till det som kallas formativ bedömning, ett sätt att styrka och utvärdera eleven på ett positivt sätt.

 

 

Detta är ett försök att förenkla och visa min syn på betygskriterierna och de i många fall allt för omfattande matriserna.

Historia
E - Eleven kan beskriva historiska händelseförlopp

C -Eleven kan förklara historiska händelseförlopp och ange tänkbara orsaker

A Eleven kan göra jämförelser mellan historiska händelseförlopp samt dra slutsatser och redogöra för faktiska- och troliga följder utifrån dessa

Religion
E: - Eleven kan beskriva olika livsåskådningar, samt återberätta religiöst stoff.

C - Eleven kan med egna ord förklara budskapet i religiösa berättelser, samt reflektera över religiösa bruks uppkomst.

A -Eleven kan tillämpa sina kunskaper för analyserande jämförelser mellan olika livsåskådningar och framföra väl motiverade tankar och åsikter kring olika religioner, religiösa bruk och etiska ställningstaganden.

Samhällskunskap
E Eleven kan beskriva samhällets uppbyggnad och funktion

C Eleven kan förklara hur dessa strukturer fungerar, styr och påverkar oss

A Eleven kan tillämpa kunskaperna genom att jämföra, dra slutsatser och ta ställning.

 Geografi 
E: Eleven har viss kännedom om grundläggande geografiska namn och begrepp

C: Eleven kan använda geografiska namn och begrepp och förklara hur de inverkar i och på vår livsmiljö

A Eleven använder geografiska namn, begrepp och metoder för att beskriva geografiska fenomen, kulturella frågor och frågor kring vår livsmiljö på ett relevant sätt. Dessutom kan eleven komma med nya infallsvinklar till kända frågor.Vad vi beräknar att läsa:
 

Historia: / åk.7 Antiken-1700 / åk.8 1700-1945 / åk.9 Efterkrigstiden

Religion: / åk.7 kristendom, judendom, islam / åk.8 hinduism, buddhism / åk.9 etik, moral och andra livsåskådningar

Samhällskunskap: / åk.7 Rättigheter och rättsskipning, massmedia / åk.8 Beslutsfattande och politiska idéer, individer och gemenskaper / åk.9 samhällsresurser och fördelning

Geografi: / åk.7 geografins verktyg / åk.8 Livsmiljöer / åk.9 Hållbar utveckling

 

Först- som sist:

Vid speciella tillfällen och om inte läroboken är grunden för prov på ett visst område kommer särskilda LPP:er att utfärdas, annars inte.

Sven-Erik Udd 16-09-15

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: