Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och teknik

Skapad 2021-02-15 18:39 i Storgårdens förskola Ale
Förskola
Vi vill väcka barnens intresse för naturvetenskap och teknik på ett lustfyllt och utforskande sätt. Barnen ska tillåtas prova och experimentera med olika material och tekniker.

Innehåll

 

 

 

Var är vi?

Vi ser att många barn gillar naturvetenskap och teknik. Barnen har visat stort intresse för QR-koder tidigare men vi vill utmana och erbjuda mer aktiviteter där barnen kan använda sig av den teknik som förskolan har att tillgå. Vi kommer också bekanta oss med vår närmiljö och utforska skogen tillsammans. 

 

 

 

Vart ska vi?

Varje barn ska få möjlighet att bekanta sig med naturvetenskap och teknik på ett lekfullt och lustfyllt sätt. Vi bjuder in barnen att få prova diverse experiment och tekniker, resonera och reflektera över sina tankar kring naturvetenskap och teknik.

 

 

 

Hur gör vi?

 • Vi kommer använda oss av programmering digital samt analog tillsammans med barnen.

Olika experiment och övningar där barnen ska få ställa olika hypoteser.

Utforska naturen med allt vad det innebär

Vi kommer genom olika enklare experiment och diskussioner anpassade till barnen i gruppen, där vi tillsammans upptäcker, lär oss om och utvecklar vår förståelse för olika naturvetenskapliga områden, som även naturligt finns runt omkring oss varje dag. Vi kommer även att försöka belysa detta spontant med barnen när olika situationer uppstår och då ta tillvara på deras intresse kring detta.

Vårt arbete dokumenterar vi med foton, barnens tankar och reflektioner.

 • Vi kommer att jobba i små grupper där varje barn kan få möjlighet att ställa frågor, bli lyssnade på och utforska naturen själv. 

Hur blev det?

Med hjälp av vår dokumentation (foton och barnens tankar och reflektioner) reflekterar vi kontinuerligt kring vårt arbete, hur det gått, vart vi kommit och hur vi går vidare.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: