Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är teknik? - åk. 4

Skapad 2021-02-15 19:48 i Parkskolan Kristianstad
Vi kommer att lära oss om vad teknik är, varför vi behöver teknik, vilken typ av teknik som finns i vardagen, olika uppfinningar och hur teknik har förändrats över tid. Vi arbetar utifrån Utkik Teknik och PULS Teknik.
Grundskola 4 Teknik
Vi kommer att lära oss om vad teknik är, varför vi behöver teknik, vilken typ av teknik som finns i vardagen, olika uppfinningar och hur teknik har förändrats över tid. Vi arbetar utifrån Utkik Teknik och PULS Teknik.

Innehåll

Pedagogisk planering - Teknik

Parkskolan

Viktiga begrepp: komponent, tekniskt system, friktion, axel, fästpunkt, vridningspunkt, kriterier, prototyp, patent, ergonomi.

 

Syfte - förmågorna vi tränar:

 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag på lösningar. 
 

 

Konkretisering - detta kommer du lära dig:

 • Vad teknik är.
 • Varför vi behöver teknik. 
 • Vilken typ av teknik som finns i vardagen. 
 • Viktiga uppfinningar.
 • Hur tekniska lösningar förändrats över tid.

 

Arbetssätt - såhär kommer vi jobba:

 

Bedömning - såhär visar du vad du kan:

 • Delta aktivt i diskussioner och aktiviteter. 
 • Skriva en kort instruerande text om ett tekniskt föremål som finns i klassrummet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6

Matriser

Tk
Vad är teknik? - åk. 4

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tekniska lösningar
 • Tk  4-6
 • Tk  A 6
Jag ger två exempel på tekniska lösningar från vardagen.
Jag ger tre exempel på tekniska lösningar från vardagen.
Jag ger fyra exempel på tekniska lösningar från vardagen.
Förändring över tid
 • Tk  4-6
Jag förklarar hur minst ett föremål har förändrats över tid.
Jag förklarar hur minst två föremål har förändrats över tid och vilka fördelar eller nackdelar det fick.
Jag förklarar hur minst två föremål har förändrats över tid och vilka fördelar och nackdelar det fick.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: