👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa

Skapad 2021-02-15 20:31 i Ånestadsskolan Linköping
Grundskola F Svenska

Innehåll

Vad ska du arbeta med?

 • läsa olika typer av texter
 • lära dig lässtrategier för att förstå en texts innehåll
 • visa din förståelse genom att sammanfatta texter
 • träna läshastighet och läsflyt
 • recensera texter samt beskriva din upplevelse av läsningen

Hur ska du arbeta och visa dina kunskaper?

Du kommer läsa olika typer av texter i helklass, mindre grupp samt enskilt. 
Du kommer bland annat få visa din förståelse genom lästester, skriva sammanfattningar och recensioner.

Uppgifter

 • Läsförståelse - gammalt nationellt prov

 • Läsförståelse - gammalt nationellt prov

 • Läsförståelse - gammalt nationellt prov

 • Läsförståelse - gammalt nationellt prov

 • Läsförståelse (3st)

 • Läsförståelse (3 texter)

 • Läsförståelse , del 1 Nationellt prov

 • Läsförståelse , del 1 Nationellt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6