👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Book club: reading, talking and writing about literature

Skapad 2021-02-15 21:00 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Engelska
I årskurs åtta lärde vi oss att det svåraste uppgift den mänskliga hjärna kan få är att läsa skönlitteratur, därför ska du såklart göra det!

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att 

  • Förstå och tolka innehållet i olika slags texter.
  • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
  • Använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.

Innehåll och arbetssätt

  • Du väljer själv en skönlitterär bok, som du sedan läser under lektionstid. 
  • Du samtalar om, och diskutera frågor som rör det du hört/läst tillsammans med kamrater.
  • Du svarar på frågor som kan kopplas till det du läst, för att träna dig i att skriva om skönlitteratur. 
  • Som en avslutande uppgift får du skriva en book report där analyserar din bok.

 

Bedömning 

Fokus för bedömning i det här arbetsområdet kommer vara såväl din läsförståelseförmåga som din skriftliga förmåga:

  • De frågor du besvarar kommer att hjälpa dig att förstå din bok, samt träna din förmåga att skriva om det du läst. De kan enbart "höja dit betyg", inte så stort fokus kommer att ligga på dessa.
  • Din book report där du analyserar din bok utifrån olika frågeställningar, där du visar både läsförståelse och skriftlig förmåga. 

 

 

Matriser

En
Book club: book report

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsförståelse
Att förstå innehållet i texter.
Eleven visar inte att hen förstår det huvudsakliga innehållet i sin bok.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i den skönlitterära bok hen valt.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i den skönlitterära bok hen valt.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i den skönlitterära bok hen valt.
Läsförståelse
Att tolka innehållet i texter
Eleven kan inte diskutera eller kommentera innehållet i sin bok.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer i sin bok.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer i sin bok.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer i sin bok.
Skriftlig förmåga
Att skriva olika slags texter.
Eleven kan inte formulera sig förståeligt i text.
I sin book report visar eleven att hen kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I sin book report visar eleven att hen kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I sin book report visar eleven att hen kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.