👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ät rätt - orka lätt! - VT 21 LPP i Hem - och konsumentkunskap

Skapad 2021-02-15 21:19 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Arbetsområdet kommer att handla om hur man ska äta för att må bra. Det kommer att ta upp olika näringsämnen som kroppen behöver samt hur man kan använda matcirkeln och tallriksmodellen när man planerar och utvärderar måltider. Vidare kommer du att få lära dig vad bulimi, anorexi, övervikt och diabetes är för något och hur personer som har något av detta ska äta för att må bra. Du kommer också att lära dig hur man ska hantera fisk och fågel i matlagningen. Dessutom kommer du att få lära dig hur en vegetarian ska äta för att få alla näringsämnen som behövs och prova på att laga vegetarisk mat. Elevversion
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
God mat med rätt näring är viktigt för att du och din kropp ska må bra. Motion och bra sovvanor har också betydelse för hur du mår. Du kommer nu att få kunskap om olika näringsämnen och kroppens energibehov och att tillaga bra måltider.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är att du tränar dig i att:
Laga olika måltider och göra olika sysslor som hör ihop med matlagning och arbete i ett kök.
Förstå betydelsen av koppens behov av energi och olika näringsämnen.

 

Arbetssätt och undervisning

Arbetsområdet kommer att handla om hur man ska äta för att må bra. Det kommer att ta upp olika näringsämnen som kroppen behöver samt hur man kan använda matcirklen och tallriksmodellen när man planerar och utvärderar måltider. Vidare kommer du att få lära dig vad bulimi, anorexi, övervikt och diabetes är för något och hur personer som har något av detta ska äta för att må bra. Du kommer också att lära dig hur man ska hantera fisk och fågel i matlagningen. Dessutom kommer du att få lära dig hur en vegetarian ska äta för att få alla näringsämnen som behövs och prova på att laga bland annat vegetarisk mat.

Lärarledda genomgångar av fakta sid. 15- 44 (Mat, näring och hälsa), 69 (fågel och tillagning av kött) och 73-76 (fisk).

Du kommer att få ta del av undervisningen genom gemensamma genomgångar, eget arbete med instuderingsfrågor, stencil om olika energibehov - tallriksmodellen.

Visa vad du lärt dig

Läxförhör på proteiner, vitaminer, mineralämnen, fågel och fisk.

Prov: Du ska visa vad du lärt dig genom att i en uppgift "Hälsobloggen" ge tips och råd till två personer om hur de ska äta, träna, leva och vilka risker en felaktig livsstil och fel matvanor kan innebära för dem (s 15- 44).

Tidsram

Arbetsområdet sträcker sig från V. 2 till V.12 eller 13

Bedömning

Följande kunskapskrav ska du minst nå för att ha klarat arbetsområdet:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  E 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Hkk  E 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  E 9
 • Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
  Hkk  E 9