Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kyla

Skapad 2021-02-16 07:29 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under momentet läser vi boken "Kyla" och avslutar det med en skriftlig bokanalys. Vi blandar även in övningar och genomgångar i grammatik.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Läsning av "Kyla".

Hur ska vi arbeta?

Läsning på lektionerna, boksamtal samt genomgångar i grammatik.

Vad ska du lära dig?

Analysera skönlitteratur och kunna koppla boken till dess samtid.

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Skriftlig bokanalys utifrån ett par frågor på Digiexam.

Uppgifter

  • Bokanalys "Kyla"

Matriser

Sv
Romanläsning och läsloggsskrivande

E
C
A
Läsförståelse
Du kan göra enkla sammanfattningar av innehållet i din roman. Du kan också göra en viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter. När du gör detta visar du en grundläggande läsförståelse.
Du kan göra utvecklade sammanfattningar av innehållet i din roman. Du kan också göra en relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter. När du gör detta visar du en god läsförståelse.
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar av innehållet i din roman. Du kan också göra en god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter. När du gör detta visar du en mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Du kan analysera och berätta om vad budskapet är i din roman. Du förklarar varför du gör den tolkningen och du ger exempel från romanen. Du kan också koppla romanens teman eller exempel i romanen till ditt eget liv, dina egna funderingar och världen runt omkring dig.
Du kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i din roman. När du gör detta kan du relatera budskapet till dina egna erfarenheter, dina egna referensramar och olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Du kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna i din roman. När du gör detta kan du relatera budskapet till dina egna erfarenheter, dina egna referensramar och olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Du kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i din roman. När du gör detta kan du relatera budskapet till dina egna erfarenheter, dina egna referensramar och olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Romanen och författaren
Du kan också föra enkla resonemang om romanen med koppling till dess författare.
Du kan också föra utvecklade resonemang om romanen med koppling till dess författare.
Du kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om romanen med koppling till dess författare.
Historiska & kulturella sammanhang
Du kan dra till viss del underbyggda slutsatser om hur din roman har påverkats av den tid och det samhälle där den skrevs.
Du kan dra relativt väl underbyggda slutsatser om hur din roman har påverkats av den tid och det samhälle där den skrevs.
Du kan dra väl underbyggda slutsatser om hur romanen har påverkats av den tid och det samhälle där den skrevs.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: