Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träningslära - Kroppsideal & normer

Skapad 2021-02-16 08:13 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Träningslära
I det här momentet kommer du få kunskaper kring kroppsideal och normer i allmänhet, men även kopplat till idrott.

Innehåll

Moment - Idrott, motion och jag

Tidsplan: 

Vecka

Tisdag

Torsdag

7

 Förbereda sig inför en diskussion.

 Se film samt diskutera i grupp.

8

Andreas och Andreas på friluftsdag.

 Tid till rester.

Vad? 

Du kommer att läsa / se film om områdena identitet, kroppsideal och genus.

Du kommer att få skriva ned egna tankar om ämnet.

Du kommer att delta i en diskussion kring ämnet.

Hur?

Genom att formulera egna tankar, se film samt diskutera.

 

Bedömningssituationer

Du visar dina kunskaper genom att:

Delta i en diskussion där du har åsikter om ämnet samt argumenterar för dem.

 

Vad ska du kunna efter momentet?

Kunna beskriva kroppsideals och normers påverkan på människors hälsa.

Uppgifter

  • Träningslära - Diskussion om kroppsideal och normer

Matriser

Trn
Träningslära 1 - TRNTRN01

E
C
A
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till träning och kroppsideal. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till träning och kroppsideal. I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till träning och kroppsideal. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: