Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild och form

Skapad 2021-02-16 07:57 i Förskolan Hörnan Umeå
Förskola
Barnen kommer under våren få prova på och upptäcka olika material, tekniker och former av skapande där verksamheten under hela dagen skall genomsyras av detta projekt.

Innehåll

 

Syfte:

Vad vill vi med projektet?

Vad vill vi att barnen utvecklar och lär sig?

Att barnen på ett lustfyllt sätt får måla och skapa.

Lära sig grundfärgerna samt blanda färg och se vad som händer.

Att skapa enskilt och i grupp.

 

Att reflektera över olika former i vår förskolemiljö

Att skapa former med snö, is, kroppen, naturmaterial m.m

Vi jobbar med grundformerna både i skapande, experiment och digitalt

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: