Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik & Evolution

Skapad 2021-02-16 08:58 i Spängerskolan Kristianstad
Planering i Genetik åk 9
Grundskola 9 Biologi
Genetik handlar om hur gener (arvsanlag) går i arv och hur de påverkar egenskaper hos levande varelser. Hur egenskaper från föräldrar nedärvs, bevaras och förs vidare från generation till generation. Vi kommer också gå igenom hur vi kan påverka och förändra våra gener med hjälp av genteknik. Hur vi kan bota sjukdomar, kloning m.m. Evolutionsteorin handlar om hur olika arter har tillkommit och utvecklats sedan första livet uppstod på Jorden.

Innehåll

Genetik, planering i biologi 

Mål:

 • Känna till begreppen DNA, gen och kromosom
 • Kunna skilja på vanlig celldelning och reduktionsdelning 
 • Veta hur dominanta och recessiva anlag ärvs och styr egenskaper
 • Veta hur könet ärvs hos människan
 • Ha kunskap om mutationer
 • Känna till genetiska tillämpningar som växt- och djurförädling, genteknik, DNA-analys och kloning 

Lär mer

 • Veta hur DNA kan kopieras
 • Känna till könsbundet arv av tex färgblindhet
 • Kunna beskriva hur människan tillverkar och använder hybrid-DNA
 • Kunna beskriva exempel på hur människan klonar djur

 

Centralt innehåll från läroplanen:

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Arbetssätt:

 • Genomgångar och diskussioner
 • Skriftliga och muntliga uppgifter
 • Laborationer
 • Filmer

Bedömning:

Prov inom Genetik & Evolution

Skriftlig uppgift kring Genteknik 

Laboration och uppgifter

Uppgifter

 • Debattartikel - Genteknik

 • Genetik & Evolution

Matriser

Bi
Genetik

E
C
A
Diskussion, ställningstagande, motivering och konsekvens
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Naturvetenskaplig upptäckt och hur det påverkat människans livsvillkor
Du kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Begrepp och resonemang om DNA och arv
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: