👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft och tryck

Skapad 2021-02-16 09:11 i Fjälkinge skola Kristianstad
Vad består luft av? Väger luft någonting? Vad är lufttryck? Hur påverkar lufttrycket vädret? Vad händer när trycket ändras? Hur kan luft ge kraft åt maskiner? Vad menas med förorenad luft? Dessa frågor och många fler kommer att diskuteras under lektionerna.
Grundskola 4 Kemi Fysik
Vad består luft av? Väger luft någonting? Vad är lufttryck? Vad händer när trycket ändras? Hur kan luft ge kraft åt maskiner? Vad menas med förorenad luft? Dessa frågor och många fler kommer att diskuteras under lektionerna.

Innehåll

 

Detta ska du lära dig:

 • Vad väger en liter luft?
 • Var är lufttrycket som störst?
 • Vilken gas räknas som den största luftföroreningen? Varför?
 • Vad händer med lufttrycket ju högre upp i atmosfären man kommer?
 • Vad mäter man med en barometer?
 • Förklara vad som händer med en ballong i en högtryckskammare och en lågtryckskammare?
 • Vad är luftföroreningar?
 • Luftföroreningar kan ge skador på miljön, ge exempel på orsaker.
 • Vad kan man göra för att förhindra skador på miljön till följd av luftföroreningar?
 • Hur kan flygplan flyga?
 • Genomföra och dokumentera undersökningar.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa faktatexter och besvara frågor.
 • Diskussion i grupp och helklass.
 • Söka fakta i andra medier t.ex film och artiklar.
 • Göra olika undersökningar.

Bedömning:

 • Hur du beskriver företeelser och förklarar begrepp inom arbetsområdet luft och tryck.
 • Dina kunskaper om vad luften består av samt vilka egenskaper luft har.
 • Att du har en uppfattning om vad lufttryck är och hur det kan kan påvisas.
 • Din förmåga att vara aktiv på lektionerna och diskuterar och reflekterar över innehållet.
 • Hur du genomför och dokumenterar undersökningar inom området.

 

Du kommer att bedömas under arbetets gång, både i arbetet du gör enskilt eller i grupp och vid gemensamma diskussioner samt ett slutprov. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6

Matriser

Fy Ke
Luft

Öva mer
I nivå
Över nivå
Du kan förklara vad luft är och vad luft innehåller.
Du kan förklara och ge exempel på varför syre är så viktigt.
Du kan förklara luftlager med ett annat ord.
Du kan förklara hur lufttrycket påverkar vädret.
Du kan förklara var det är lågt/ högt tryck.
Du kan förklara och namnge tre olika miljövänliga energikällor:
Du kan redogöra för och ge exempel på vilka skador luftföroreningar kan göra.
Du kan förklara hur luft ger kraft åt maskiner.
Du använder relevanta begrepp för att prata och skriva om luft och tryck.
Du deltar aktivt i diskussioner och gemensamma övningar.
Du kan genomföra och dokumentera undersökningar om luft och tryck.