Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Radio program presentation English 5 EE20

Skapad 2021-02-16 09:48 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Engelska
In this assignment, you are going to listen to a radio program and talk about it to a group.

Innehåll

 

  • You will be put in a group of 4-5 people to work with.

  • Choose one radio program each from the link https://urplay.se/bladdra/alla-program?age=secondary&language=Engelska&product_type=program&type=programradio&view=title and listen to it on your own. The group members should choose different programs.

  • Write  keywords to what the program is about, what you thought about it, and why.

  • Present the program to your group on Tuesday February 23. Talk for about five minutes

  • The listeners think about a question they can ask the speaker at the end of the presentation.

  • Give feedback to each other, using the peer response check list below. 

  • Make improvements to your presentation, for example about words, or pronunciation.

  • Do the presentation again the following lesson, with the teacher also listening.

  • The listeners ask their questions at the end of the presentation.

 

Peer response check list: 

Area

 

 

Language

 

Grammar:

    word forms

    sentences/word order

 

Vocabulary (advanced and precise)

 

Spelling

 

Pronunciation

 

Fluency

 

Speaking freely: using keywords

 

Level of formality

 

Using successful strategies when you do not know a word: for example by explaining, using another word, or giving examples

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contents

Follows the instructions to the assignment

 

Detailed and descriptive

 

Form

Writing with correct paragraphing.

 

Contains words and phrases that organize the contents (for example when or why things happen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Radio program presentation

Matriser

Eng
Radio program presentation

E
C
A
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i varierande tempo, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i varierande tempo, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i varierande tempo, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad engelska.
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad engelska.
Eleven kan välja och med säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad engelska.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: