Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO - Kroppen & sinnen - Biologi åk 5

Skapad 2021-02-16 09:51 i Himnaskolan Linköping
Bara en beskrivning av hur jag har arbetat med läroboken koll på NO 5.
Grundskola 5 Biologi Fysik
Arbete med NO boken "Koll på NO 5". Vi arbetar med kroppen samt våra sinnen.

Innehåll

 

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Vi kommer att gemensamt ha högläsning ur textboken. Varvat med egen läsning.
 • Vi kommer att arbeta med arbetsblad och i arbetsboken
 • Vi kommer att se på faktafilmer 
 • Arbeta med instuderingsfrågor och diskussioner
 • Göra olika laborationer med våra sinnen

 

Hur?

Du ska med stöd av pedagog eller självständigt

 • Läsa och aktivt följa med i texten
 • Arbeta med arbetsbladen
 • Kunna diskutera innehållet utifrån NO-begreppen
 • Instuderingsfrågor
 • Delta i laborationer 

Bedömning

Du visar det du kan i arbetsboken och i de anteckningar vi gör när vi genomför undersökningar och experiment.

Du visar också dina kunskaper vid diskussioner samt under tiden du arbetar.

Samt visar kunskaper vid de summativa proven.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6

Matriser

Fy Bi
Kroppen och våra sinnen - biologi åk 5

Du kan kunna samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, människokroppen och våra olika sinnen.

Detta kommer inte att bedömas under temat genom specifika bedömningstillfällen utan mer genom diskussioner och samtal under lektionerna.
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Samtalet - muntligt
Du deltar inte i samtal och svarar inte på frågor
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor.
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor, samt ställer följdfrågor på ett sätt som för diskussionerna framåt.

Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang kring människokroppen och visa det genom att ge exempel på och beskriva dessa.

Du ska kunna - organets namn. - organets placering i kroppen. - organets uppgift/uppgifter. - om organet samverkar med andra organ i ett system, t ex att magsäcken ingår i matspjälkningssystemet. - förklara matspjälkningssystemet - förklara andningssystemet - förklara fotosyntes/förbränning och hur människan och naturen samverkar
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kunskaper
Organsystem
Du har inte grundläggande kunskaper om människans organsystem.
Har grundläggande kunskaper om människans organsystem.
Har mycket goda kunskaper om människan organsystem.
Funktion
Du behöver hjälp för att beskriva något organ. Du känner inte till vad det har för funktion.
Du kan beskriva några organ och kan förklara ett eller ett par organs funktioner på ett utvecklat sätt
Du kan beskriva de flesta organ och förklara på ett väl utvecklat sätt vad de har för funktion.
Samverkan - matspjälkning
Du behöver stöd för att delvis beskriva hur matspjälkningen går till. Du saknar flera delar i matspjälkningssystemet.
Du kan beskriva på ett enkelt sätt hur matspjälkningen går till. Du ger exempel på någon samverkan mellan organen. Du använder en del ord och begrepp som är naturvetenskapliga. Du saknar någon del i matspjälkningssystemet.
Du kan beskriva på ett väl utvecklat sätt hur matspjälkningen går till. Du förklarar och beskriver hur några organ samverkar i matspjälkningen. Du använder många ord och begrepp som är naturvetenskapliga.
Samverkan - andning
Du behöver stöd för att delvis beskriva hur andningen går till. Du saknar flera delar i andningssystemet.
Du kan beskriva på ett enkelt sätt hur andningen går till. Du ger exempel på någon samverkan mellan organen. Du använder en del ord och begrepp som är naturvetenskapliga. Du saknar någon del i andningssystemet.
Du kan beskriva på ett väl utvecklat sätt hur andningen går till. Du förklarar och beskriver hur några organ samverkar i andningssystemet. Du använder många ord och begrepp som är naturvetenskapliga.
Samverkan - människan och naturen
Du behöver stöd för att delvis beskriva hur människan och naturen samverkar. Du kan inte förklara vilka ämnen och reaktioner som används vid fotosyntes/förbränning.
Du kan beskriva på ett enkelt sätt hur människan och naturen samverkar. Du kan nämna några ämnen som används vid fotosyntes/förbränning. Du använder en del ord och begrepp som är naturvetenskapliga. Du förklarar enkelt hur näring (kolhydrater) bildas.
Du kan beskriva på ett utvecklat sätt hur människan och naturen samverkar. Du kan nämna alla ämnen som används vid fotosyntes/förbränning. Du använder begrepp som är naturvetenskapliga. Du förklarar korrekt hur näring (kolhydrater) bildas.

Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang kring våra sinnen och visa det genom att ge exempel på och beskriva dessa.

Du ska kunna - våra fem sinnen. - koppla ihop sinnen med rätt organ i kroppen. - ge exempel på hur något av våra sinnen fungerar. - förklara hur hjärnan och nervsystemet fungerar. - veta varför sömn är så viktigt för oss. - veta varför tobak och droger är skadligt för kroppen
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kunskaper
Sinnen
Du har inte grundläggande kunskaper om människans sinnen och sinnesorgan. Du behöver hjälp att nämna olika delar i sinnesorganen Du kan inte förklara hur våra sinnen fungerar på ett enkelt sätt.
Du har grundläggande kunskaper om människans sinnen och sinnesorgan. Du kan nämna några delar i sinnesorganen. Du kan förklara på ett enkelt sätt hur ett eller flera av våra sinnen fungerar.
Du har mycket goda kunskaper om människans sinnen och sinnesorgan. Du kan nämna flera eller alla delar i sinnesorganen. Du kan förklara på ett väl utvecklat sätt hur flera av våra sinnen fungerar.
Sömn och hälsa
Du kan inte förklara varför det är viktigt för människan att äta bra och sova ordentligt.
Du kan på ett enkelt sätt förklara varför det är viktigt för människan att äta bra och sova ordentligt.
Du kan på ett väl utvecklat sätt förklara varför det är viktigt för människan att äta bra och sova ordentligt. Du ser samband mellan hälsa och sömn.
Droger
Du kan inte förklara hur kroppen påverkas negativt av tobak och droger
Du kan på ett enkelt sätt förklara hur tobak påverkar kroppen negativt. Du använder ett välgrundat argument.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara hur tobak påverkar kroppen negativt. Du använder flera välgrundade argument.

Ljud och ljus

Du ska kunna förklara något om ljud och ljus och hur dessa uppfattas av örat och ögat.
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Ljud
Du behöver stöd för att kunna förklara hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
Du kan förklara på ett enkelt sätt hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
Du kan förklara på ett väl utvecklat sätt hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
Ljus
Du behöver hjälp för att kunna förklara något om ljusets utbredning från vanliga ljuskällor, hur skuggor formas och hur ljus uppfattas av ögat.
Du kan på ett enkelt sätt förklara något om ljusets egenskaper; från vanliga ljuskällor, hur skuggor formas, att ljus bryts eller hur ljus uppfattas av ögat.
Du kan på ett väl utveckla sätt förklara något om ljusets egenskaper; från vanliga ljuskällor, hur skuggor formas, att ljus bryts, eller hur ljus uppfattas av ögat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: