👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi

Skapad 2021-02-16 09:55 i Centralskolan Falköping
Grundskola 7 – 9 Fysik
Astronomi

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Efter det här området ska du kunna:

 • beskriva vad någon vetenskapsman har haft för betydelse för hur vi idag uppfattar universum
 • beskriva skillnaden mellan heliocentrisk och geocentrisk världsbild
 • förklara varför vi har dygn, månader och olika årstider
 • namnge planeterna i vårat solsystem
 • förklara begrepp som komet, meteorid, meteorer, galax, supernova och svarta hål
 • göra enkla beräkningar på avstånd i rymden och kunna förklara vad som menas med ljusår
 • beskriva hur en stjärna kan födas och dö
 • förklara vad som menas med Big Bang
 • ge exempel på hur vårat sätt att leva har påverkats av utforskningen av rymden

Matriser

Fy
Astronomi åk 9 2020

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
Samtala och diskutera
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör området med enkla motiveringar
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör området med utvecklade motiveringar.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör området med välutvecklade motiveringar .
Använda information och anpassa framställning
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter.
Du kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter.
Fysikaliska sammanhang , begrepp, modeller och teorier
Du har grundläggande kunskaper om universums uppbyggnad och utveckling genom att använda begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om universums uppbyggnad och utveckling genom att använda begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om universums uppbyggnad och utveckling genom att använda begrepp, modeller och teorier.
Upptäckter och deras betydelse
Du kan ge exempel på och beskriva några upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.