Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och rörelse

Skapad 2021-02-16 10:09 i Storgårdens förskola Ale
Förskola
Vi vill främja barnens intressen för hälsa och rörelse på ett lekfullt och lustfullt sätt.

Innehåll

 

Var är vi?

 

Vi ser att barnen visar ett stort intresse av rörelse, lek och sång. Baserat på barnens intressen och behov stöttar vi pedagoger barnen för att stimulera deras vidare utveckling.

 

Vart ska vi?

Varje barn ska få möjlighet att vidga och utveckla självständighet, förmåga och kunskap i motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Dessutom vill vi att barnen ska lära sig förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande. Därutöver vill vi att varje barn känner sig trygg i gruppen. 

 

 

Hur gör vi?

 

Vi kommer bjuda barnen på olika rörelse -och samarbetslekar, balansgång, gymnastik, sångsamlingar och utflykt i skogen. Ytterligare delar vi in barnen i mindre grupper för att göra det lättare att lyssna på varandra och bli lyssnad. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: