Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - unikt för människan

Skapad 2021-02-16 10:18 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Religionskunskap
Det som gör människan unik på jorden är vår fantasi och tankeförmåga, vi kan liksom inte låta bli att fundera på frågor som inte går så bra att googla – vad är meningen med livet, vad händer när man dör, hur ska man leva så bra som möjligt innan man dör? För många människor ger religionerna hjälp och tröst att hantera dessa tankar. Vi kommer under detta område att titta närmare på två av världens stora och omdiskuterade religioner, islam och judendom. Vad är det viktigaste i religionernas budskap, och hur olika kan man tänka om man tillhör en av religionerna? Människans tankeförmåga gör också att många funderar över vad som är rätt och fel, och hur man ska agera i olika situationer. Detta kallas ”etik”, och vi kommer vi att studera de vanligaste etiska modellerna.

Innehåll

Hur?

Vi kommer att ha genomgångar med olika övningar kopplade till dessa. Vi använder nätet, läser läroboken och andra texter och vi kommer också att se en del film. Eget skrivande arbete.

 

Redovisning:

Inlämning av uppgifter. Grundkurstest + analysfråga v. 10. Utöver detta kommer även din muntliga aktivitet som vanligt att kunna vara en del av underlaget för bedömningen.

 

Frågor att testa sig själv med! Om du har koll så kan du berätta om…

1.     …vad som gäller för islam och judendomen angående:

a)     var i världen religionerna är vanligast.

b)    vad som är ”poängen” med religionerna, alltså vad de går ut på.

c)     hur de påverkar de troende i vardagslivet.

d)    hur de ser på sin gud.

e)    vad deras heliga texter och heliga byggnader kallas.

 

2.     …vad som är typiskt för

a)     Pliktetiken och

b)    Konsekvensetiken

 

3.     …hur en traditionalist och en modernist tolkar sin religions heliga texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9

Matriser

Re
Religion - unikt för människan

F
E
C
A
Förmågan att...
...beskriva religioner.
(Kunskapskravet ännu ej uppnått, oftast på grund av att eleven ej ännu gjort det avslutande provet.)
Eleven har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om religioner.
Eleven har GODA kunskaper om religioner.
Eleven har MYCKET GODA kunskaper om religioner.
Förmågan att...
...jämföra religioner.
(Kunskapskravet ännu ej uppnått, oftast på grund av att eleven ej ännu gjort det avslutande provet.)
Eleven för ENKLA resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner.
Eleven för UTVECKLADE resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner.
Eleven för VÄLUTVECKLADE OCH NYANSERADE resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner.
Förmågan att...
...beskriva hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och ske-enden.
(Kunskapskravet ännu ej uppnått, oftast på grund av att eleven ej ännu gjort det avslutande provet.)
Eleven kan beskriva ENKLA samband med ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang om hur religioner kan påverkas av och på-verka samhälleliga förhållanden och skeenden.
Eleven kan beskriva FÖRHÅLLANDEVIS KOMPLEXA samband med UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL underbyggda resonemang om hur religioner kan påverkas av och på-verka samhälleliga förhållanden och skeenden.
Eleven kan beskriva KOMPLEXA samband med VÄLUTVECKLADE OCH VÄL underbyggda resonemang om hur religioner kan påverkas av och på-verka samhälleliga förhållanden och skeenden.
Förmågan att...
...resonera kring etiska frågor.
(Kunskapskravet ännu ej uppnått, oftast på grund av att eleven ej ännu gjort det avslutande provet.)
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett I HUVUDSAK fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett RELATIVT VÄL fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra VÄLUTVECKLADE OCH VÄL underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett VÄL fungerande sätt.
Inlämnings-uppgifter har tagits med i bedömningen
NEJ (Inlämningsuppgifter saknas)
JA
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: