Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ VT 2021: Writing texts

Skapad 2021-02-16 10:27 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Engelska
Let's practise and put your writing skills to the test...

Innehåll

During a few weeks you will write two different kinds of texts: 

1. A letter to a new principal (this will be written during classes in school and at home) 

2. Writing assignment (this will be written during one 60 minutes class. It will be a shorter version of a National Writing Test)

 

Grading: 

Both writing assignments will be graded 

 

Schedule: 

week 5: Distance

Monday: Intro - writing assignment 1

Tuesday: Working with writing assignment 1

 

week 6: At school

Monday: Working with writing assignment 1

Tuesday:Working with writing assignment 1

 

week 7: Distance

Monday: Working with writing assignment 1

Tuesday:Working with writing assignment 1 (Deadline at 16.00 - no later than that)

 

week 9: At school

Monday: Talking about "Writing assignment 1" (your letter) and prepare for writing assignment 2 

Tuesday: Writing assignment 2 (Deadline at the end of the lesson, so 60 minutes. This will be written in Exam so make sure your Ipad is updated and that you have the "Safe Exam Browser" downloaded)

Uppgifter

  • Writing assignment 1 - A letter to your new principal

  • Writing assignment 2

Matriser

En
BÅ Eng 9 2021 Writing 05C

Skriftlig förmåga

Ej godtagbar nivå
Lägre nivå
Högre nivå
Förmåga att uttrycka sig i skrift
Du visar en viss vilja att uttrycka dig, men på grund av brister i såväl ordkunskap som grammatik når inte budskap och innehåll fram.
Du skriver kortfattat men uttrycker en vilja att förmedla ett budskap. Visar osäkerhet i ordval (litet ordförråd) samt i meningsbyggnad.Texten innehåller en del förstörande fel som hindrar förståelsen
Du uttrycker dig tydligt och klart. Varierar ordvalet till viss del och gör försök att binda samman meningar och satser. Texten innehåller en del störande fel som försvårar förståelsen
Du berättar, beskriver och förklarar utförligt. Du visar på ett gott ordförråd och god texthantering. Du har en tydlig följd i texten och ett varierat ordval. Så gott som korrekt meningsbyggnad. Skriver ledigt med flyt i texten. Inga störande grammatiska fel.
Ordförråd
Du har svårt att hitta ord, för att uttrycka det du vill använder dig av en del ord från modersmålet.
Du använder dig av ett enkelt, men begripligt ordförråd.
Du har ett relativt varierat ordförråd.
Du har ett stort ordförråd och god förmåga att kommunicera på engelska.
Innehåll och struktur
Du brister i ditt innehåll och din struktur av text, vilket bidrar till att texten blir svår att förstå.
Du skriver en enkel text som anpassar till syftet med fåtal detaljer. Röd tråd saknas till viss del. Du behandlar en eller ett par åsikter men diskuterar de inte särskilt grundligt.
Du skriver text som anpassar till syftet med detaljer och en röd tråd. Du diskuterar flera olika åsikter och motiverar ytligt varför du tycker så.
Du skriver text som anpassar till syftet med detaljer och en röd tråd. Du diskuterar flera olika åsikter och motiverar grundligt varför du tycker så.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: