👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering blivande skolbarn 2021

Skapad 2021-02-16 10:48 i Sparrås förskola Kungälv
Förskola
Vi startar igång arbetet med att förbereda blivande skolbarn för övergången till skolan.

Innehåll

Bakgrund

Vi har i år 16 barn på Tornet som ska börja i förskoleklass hösten 2021. Det är ett stort steg för barnen och vi vill ge barnen god tid att förbereda sig och skapa en trygghet.

Syfte

·       Blivande förskoleklassbarnen på Tornet ska lära känna varandra mer

·       Barnen ska få uppleva roliga och givande stunder tillsammans

·       Utveckla barnens förmåga att fungera i grupp

·       Förbereda barnen för

·       Lära känna närmiljön i och runt skolan

 

Hur gör vi? 

·       Vi samverkar på Tornet och träffas en gång i veckan och har gemensam aktivitet. Träffen följer en tydlig struktur varje gång.

·       Vi strävar efter att blivande skolbarn får möjlighet att sammatråla vid fler tillfällen i veckan.

·       Gruppen röstar gemensamt fram ett namn för gruppen.

·       Vi skapar en tidslinje för tiden som är kvar i skolan.

·       Blivande förskoleklassbarn bekantar sig med skolans miljöer både ute och inne.

·       Vi avslutar blivande skolbarnens tid i förskolan med en utspark med fest.

·       Vi erbjuder vårdnadshavare avslutande överlämningssamtal.

 

·       Överlämningsdokument som lämnas till mottagande lärare i förskoleklass, skrivs av pedagog, vårdnadshavare och barn gemensamt.

 

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar.
    Lpfö 18