👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klass SA18A

Skapad 2021-02-16 10:51 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Sociologi
Vad innebär klass? Kan man prata om klassklyftor mellan fattiga och rika i ett land som Sverige? Vi undersöker hur det ser ut i Linköpings olika stadsdelar och gör en klassanalys av Corona-pandemin. Genomgång av klassteoretiker som Marx, Goldthorpe och Bourdieu.

Innehåll

Vad innebär klass? Kan man prata om klassklyftor mellan fattiga och rika i ett land som Sverige? Vi undersöker hur det ser ut i Linköpings olika stadsdelar och gör en klassanalys av Corona-pandemin. Genomgång av klassteoretiker som Marx, Goldthorpe och Bourdieu.

 

Centralt innehåll:

  • Sociala strukturer utifrån klass [...].

  • Sociala normer och kategorisering av människor.


Examination: muntliga seminarier

 

 

 

Tisdag

Onsdag

v 7

Genus

Intro klass


Är Corona en klassfråga?

v 8

Sportlov

Sportlov

v 9 (när)

Synliggöra klass; Solsidan och stadsdelar i Linköping


Teori: Marx

Undersök klass idag

v 10

Teori: Bourdieu

Teori: Bourdieu

v 11

Teori: Goldthorpe

Förbered seminarier

Förbered seminarier

v 12 (när)

Seminarier

Seminarier

Matriser

Soi
Klass

E
C
A
Använda begrepp och teori
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
Diskutera och argumentera
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.