👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & hälsa vt åk 5

Skapad 2021-02-16 11:22 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 5 Idrott och hälsa
På idrotten kommer vi att prova på många olika lekar och idrotter. Vi kommer att ha stort fokus på samarbete och gemenskap både utomhus och inomhus. Det ska vara roligt att ha idrott!

Innehåll

Detta gör vi på lektionerna

 • olika lekar, spel och idrotter i natur och utemiljö samt i idrottssalen
 • konditions- och styrketräning
 • bollekar och bollsporter
 • redskapsövningar
 • skadeförebyggande övningar till exempel genom uppvärmning och stretching
 • takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik
 • rättigheter och skyldigheter i naturen
 • hur kan vi nyttja naturen utan att förstöra
 • samtala om olika fysiska aktiviteter, levnadsvanor mm.

 

Bedömning

Vi bedömer löpande under terminens gång efterhand som vi arbetar med de olika områdena. 

Matriser

Idh
Idrott & hälsa vt åk 5

Rubrik 1

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Delta och anpassa rörelser
 • Idh  E 6
Du deltar ibland i lekar spel och idrotter. Du försöker anpassa dina rörelser till aktiviteten.
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett ganska bra sätt till aktiviteten.
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett bra sätt till aktiviteten.
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett mycket bra sätt till aktiviteten.
Takt och rytm
 • Idh  E 6
Du deltar i dans och försöker anpassa dina rörelser till musiken.
Du kan röra på dig och dansa så att det passar ganska bra till musiken.
Du kan röra på dig och dansa så att det passar bra till musiken.
Du kan röra på dig och dansa så att det passar mycket bra till musiken.
Samtala om aktivitet och hälsa
 • Idh  E 6
Du kan nämna någon fysisk aktivitet du varit med om.
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Anpassa aktiviteter ute
 • Idh  E 6
Du deltar ibland i aktiviteter utomhus och och försöker anpassa dig till väder och plats och till allemansrätten.
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett ganska bra sätt till väder och plats och till allemansrätten.
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett bra sätt till väder och plats och till allemansrätten.
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett mycket bra sätt till väder och plats och till allemansrätten.
Förebygga skador
 • Idh  E 6
Du försöker beskriva hur man kan förebygga skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Du kan beskriva på ett enkelt sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Du kan beskriva på ett utvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Använda kartor
 • Idh  E 6
Du försöker orientera i kända miljöer med hjälp av kartor.
Du kan orientera ganska bra i kända miljöer med hjälp av kartor.
Du kan orientera bra i kända miljöer med hjälp av kartor.
Du kan orientera mycket bra i kända miljöer med hjälp av kartor.