👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddism vt 2021

Skapad 2021-02-16 11:39 i Kärlekens skola Halmstad
Grundskola 8 Religionskunskap
Vi bekantar oss med de två världsreligioner som skiljer sig från syskonreligionerna genom sitt cirkulära tänkande.

Innehåll

Syfte och mål

Vid avslutad kurs ska eleven:

Ha kunskaper om de båda religionernas historia, urkunder och centrala tankegångar samt några ritualer och ceremonier.

Kunna se några likheter och skillnader mellan de båda religionerna.

Kunna redogöra för några samband religion-samhälle-individ.

Kunna använda för sammanhanget relevanta begrepp.

Kunna resonera kring några citat ur de heliga skrifterna.

Kunna resonera något om källornas tillförlitlighet.

Undervisning

Föreläsningar, film, litteraturstudier och eget skrivande

Bedömning

Bedömningsunderlag: Ditt deltagande i undervisningsaktiviteter samt en skriftlig inlämningsuppgift. 

Matriser

Re
Bedömningsmatris i religion år 8: Hinduism och buddism

F
E
D
C
B
A
Centrala ord och begrepp
Du har kunskaper om centrala ord och begrepp och kan använda dessa i dina beskrivningar.
Eleven har grundläggan-de kunskaper om kristendomen och de andra världsreligion-erna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligion-erna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligion-erna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter och skillnader
Du kan föra ett resonemang där du ser och förklarar likheter och skillnader.
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskåd-ningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskåd-ningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskåd-ningar.
Samband
Du kan beskriva och resonera kring sambanden mellan religion och samhälle.
Eleven kan utifrån undersökning-ar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökning-ar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökning-ar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Söka och värdera information från olika källor.
Du kan söka information från olika källor, fundera över deras syfte och relevans samt värdera deras tillförlitlighet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådning-ar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådning-ar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådning-ar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.