👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kärnfysik - strålning v6-10

Skapad 2021-02-16 12:00 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Du ska efter området ha en förståelse kring och om strålning, dess uppkomst, användning och följder, positiva som negativa. ha fått en insikt i hur universum, galaxer och solsystemet skapats och utvecklas

InnehållDEN STRÅLANDE ATOMEN

Kärnfysik - upptäckter och dess följder

 

Mål

Du ska efter området

  • ha en förståelse kring och om strålning, dess uppkomst, användning och följder, positiva som negativa.

  • ha fått en insikt i hur universum, galaxer och solsystemet skapats och utvecklas

 

Innehåll

 

Partikelstrålning och elektromagnetisk strålning. Uppkomst och strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

Hur upptäckten av strålning påverkat människan, miljön och samhället.

Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.

Arbetssätt och arbetsmaterial
Genomgångar

Övningsuppgifter

Diskussioner

Demos

 

Fysikboken s. 268-301, 328-345
Utdelat material: t.ex. övningsuppgifter, sammanfattningar

Bedömningsgrunder

- digitala frågor och/eller slutuppgift
- delaktighet under klassrumsdiskussioner och övningar

 

Ordlista

atom

atomkärna

proton

neutron

elektron

laddning

elektronskal

atomnummer

masstal

isotop

elektronhopp

spektrum

radioaktivitet

joniserande strålning

elektromagnetisk strålning

sönderfall

halveringstid

fission

fusion

kedjereaktion

Veckoschema 9C

V

Ons ½-klass

Tor - ½-klass

Fre - helklass

Övrigt

6

Hur ljus uppkommer

Elektromagnetisk strålning

Uppföljning kemilab

Hur ljus uppkommer

Elektromagnetisk strålning

Uppföljning kemilab

Big bang och universum

 

7

Radioaktivitet

Strålning

Film - historia

Demo

Arbetsuppgifter

Radioaktivitet

Strålning

Film - historia

Demo

Arbetsuppgifter

Sönderfall

Läxa fredag v8:

Ljus, spektrum

s149-156,158-159, 277

8

Radioaktivitet

Strålning följder

Nytta - onytta

Konsekvenser

Arbetsuppgifter

Radioaktivitet

Strålning följder

Nytta - onytta

Konsekvenser

Arbetsuppgifter

Förhör - ljus

Kärnenergi

Diskussionsuppgift 

Läxa fredag v10

Radioaktivitet s279-282, 288-289

Inlämning “följder av strålning” fredag v11

9

LOV

LOV

LOV

 

10

Sammanfattning

Övningar

Problemlösning

ELEVENS VAL

Förhör

 

11

Start av evolution

Start av evolution

Evolution

 

 

Kunskapskrav

Innehåll

E

C

A

Atomernas uppbyggnad och  bildande samt universums utveckling

Atom, isotop, radioaktivt sönderfall

Jag kan beskriva hur atomen är uppbyggd och hur den kan bilda olika ämnen.

Jag kan beskriva hur olika  atomer uppbyggda, hur de bygger ihop ämnen och hur de kan sönderfalla.

Jag kan beskriva hur nya grundämnen/atomer kan bildas och hur atomer kan bilda nya ämnen.

Olika typer av strålning och dess användning

Partikelstrålning

Elektromagnetisk strålning

Jag kan ge ett exempel på en strålningstyp och hur den påverkar omgivningen.

Jag kan ge exempel på olika typer av strålning, hur någon av dem uppkommer och hur den påverkar omgivningen och kan visa på någon likhet eller skillnad mellan de olika strålningstyperna.

Jag kan beskriva olika typer av strålning, hur de uppkommer, hur de påverkar omgivningen och visa på likheter och skillnader mellan de olika strålningstyperna.

Universum

Energi

Atomers uppkomst

Ljusår

Jag kan kortfattat förklara hur universum och solsystemet uppkommit genom att använda t.ex. begreppen big bang och nebulosa.

Jag kan mer utförligt förklara hur vårt solsystem och atomslagen har skapats genom big bang och visa på något bevis för det t.ex. genom ljusspetra.

Jag kan utförligt förklara hur atomerna/olika grundämnen, vårt solsystem och galaxer har skapats och utvecklats genom att visa hur energi och materia hänger ihop.

Upptäckten av radioaktivitet och  strålning samt dess betydelse för människans levnadsvillkor

Jag kan ge ett exempel på hur strålning kan användas och hur det har påverkat människans levnadsvillkor.

Jag kan ge ett exempel på hur strålning har påverkat människans tekniska utveckling och hur det har påverkat människans levnadsvillkor positivt eller negativ.

Jag kan ge flera exempel på hur olika strålning har påverkat människans tekniska utveckling och hur det har påverkat människans levnadsvillkor både positivt och negativt.