👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rättigheter och skyldigheter 7D

Skapad 2021-02-16 12:07 i Skanskvarnsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vi lever i en demokrati. För att demokrati ska kunna fungera måste vi alla delta i samhället . Vi måste känna till våra rättigheter och skyldigheter och lära oss ett demokratiskt arbets- och besluts sätt. Hur skulle det se ut om alla bara brydde sig om sig själva? Tänk om bara vissa personer hade rättigheter och alla andra var tvungna att lyda? Vad är barnkonventionen? Vad händer om man bryter mot barnkonventionen? Vilka rättigheter och skyldigheter har du som elev i skolan?

Innehåll

Rättigheter och skyldigheter

Centralt innehåll

Området svarar mot följande delar i det av skolverket beslutade centrala innehållet:

Samhällskunskap

De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag

Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter

Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen

Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.

 

Kunskapskrav

Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.

Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla/utvecklade/välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutfattande.

 

Lite mer konkret uttryckt; det här är dina mål.

·        Du ska kunna förstå och förklara vilka rättigheter och skyldigheter du har.

·        Du ska känna till barnkonventionen och förstå vad den innebär. .

      Känna till skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

     Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

I detta arbetsområde kommer vi att förutom genomgångar också göra olika övningar och se filmer om FN, barnkonventionen och göra uppgifter.

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt i klassrumssituationen, genom diskussioner, Vi kommer också att utvärdera genom att eleverna

Planering

Vecka 8

Introduktion av arbetsområdet. Genomgång om våra rättigheter och skyldigheter. Vi gör en diskussions och inlevelseövningar om rättigheter och skyldigheter.

Vad är FN och vad gör FN och vad är förklaringen om mänskliga rättigheter?

Genomgång och diskussion om barnens rätt/barnkonventionen.

Vi ser filmen FN och UNICEF en översiktsfilm om barnkonventionen. Rättigheter i skolan, elevdemokrati. Vi tittar skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Vecka 10

Vi har fjärrundervisning denna vecka och jobbar med en skrivuppgift och två filmer med quiz på studi (”mänskliga rättigheter” och ”FN och mänskliga rättigheter)