Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stenåldern, vecka 10-11

Skapad 2021-02-16 12:15 i Sundby skola Ekerö
Grundskola F
Bokstavspersonen "Doris Dåtid" från stenåldern besöker klassen. Vi lär oss om jägar- och bondestenåldern och jämför levnadsvillkor nu och förr. Vi arbetar med tidsbegrepp som dåtid, nutid, framtid och övar på att använda tidslinje.

Innehåll

Mål

 • Att kunna berätta något om hur människan levde under stenåldern.
 • Att känna till begreppen dåtid, nutid och framtid.
 • Att veta hur bokstaven Dd låter och ser ut.
 • Att känna till det matematiska begreppen dubbelt och hälften.

 

Metod/Undervisning

 • Introduktion av tema/bokstav genom besök av bokstavspersonen "Doris Dåtid" från jägarstenåldern som samtalar med eleverna om tid, levnadsvillkor och bokstaven D. Bokstavspersonen lämnar en väska som vi tittar i och samtalar om innehållet och skapar en förförståelse för veckans tema.
 • Vi övar på att använda tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid genom samtal och arbete med tidslinjer.
 • Vi lär oss om människans levnadsvillkor under jägar- och bondestenåldern genom att titta på film/bilder, läsa, rita, göra gemensamma tankekartor och att jämföra nu och då.
 • Vi tillverkar "tand/ben-halsband" utav trolldeg som vi torkar i ugn.
 • Vi går ut i naturen och grillar pinbröd över öppen eld.
 • Vi skapar bilder med grottmålningar.
 • Vi lär oss om begreppen dubbelt, hälften, udda/jämna tal genom att titta på film, leka, använda konkret material och enskilt arbete i matematikboken Eldorado.
 • Vi arbetar med bokstaven Dd, ljud och form, genom bokstavsstationer och min bokstavsbok.
 •  
 •  

Bedömning

 • Du visar att du kan berätta något om stenåldern genom att beskriva, kommentera, svara på frågor, rita, skriva eller visa med bilder.
 • Du visar att du känner till begreppen dåtid, nutid och framtid genom att ex placera olika händelser i rätt tid, använda tidslinjer, berätta, kommentera, svara på frågor.
 • Du visar att du kan bokstaven Dd, ljud och form, genom att koppla ljud-bokstav.
 • Du visar att du känner till begreppen dubbelt och hälften genom att delta i aktiviteter och samtal, kommentera, svara på frågor, visa med bilder eller konkret material samt genom enskilt arbete i matematikboken.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: