Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djup och volym HavFRI03

Skapad 2021-02-16 12:35 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Projekt Djup och Volym
Gymnasieskola Hantverk
Med hjälp av olika tekniker kan vi skapa frisyrer som har rörelse, djup och volym. Vi kommer att jobba med fönteknik inom herr, curler, clips och tupering inom dam

Innehåll

v. 7 Genomgång fönteknik vågor - dam och herr/skisstekniker hur du rullar ett hår.  Hitta bild på en kortfestfrisyr som du vill göra och rita en skiss.  fota din skiss och lägg in den och den bild på den din korta fest frisyr du tänkt göra i classroom. Lämnas in senast tisdag v 9 vid lektionens slut. Bild och skiss ska ligga till grund för den korta festfrisyr du genomför i uppgiften. 

v.  9. Genomgång vågfön på herrdocka, rullingsteknik dam. Egen träning. Praktiskt arbete med kort fest och herrfön, lämna in bild och skiss på din korta fest frisyr innan lektionen är slut.

v. 10.  Egen träning. Praktiskt arbete med skissteknik och upprullning av curler och clips på docka efter den frisyr ni hittade och skissade, vågfön herr. 

v. 11. Egen träning. Praktiskt arbete med skissteknik och upprullning av curler och clips på docka efter den frisyr ni hittade och skissade, vågfön herr. 

v. 12. Egen träning. Praktiskt arbete med skissteknik och upprullning av curler och clips på docka efter den frisyr ni hittade och skissade, vågfön herr. 

v. 13. Examination kort fest eller vågfön herrdocka, lämna in tillhörande skiss

v. 14. Examination kort fest eller vågfön herrdocka. lämna in tillhörande skiss, Avsluta med en reflektion av examination vågfön herr och kort fest damdocka

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Färdigheter i att utföra hantverkstekniker. Färdigheter i att planera, välja och använda lämpliga material, tekniker, verktyg och maskiner.
  Hav
 • Förmåga att beräkna kostnader, material- och tidsåtgång.
  Hav
 • Färdigheter i att utföra skisstekniker, rittekniker och tekniska beskrivningar som är relevanta för det valda hantverksområdet.
  Hav
 • Kunskaper om färg- och formlära samt färdigheter i att använda dem under skapandeprocessen.
  Hav
 • Förståelse av och färdigheter i att använda fackspråk.
  Hav
 • Förmåga att utvärdera och analysera arbetsprocess och resultat.
  Hav
 • Färdigheter i att använda digitala tekniker i yrkesutövandet.
  Hav
 • Färdigheter i att sköta och underhålla material, verktyg och maskiner.
  Hav
 • Färdigheter i att arbeta ergonomiskt och med hänsyn till miljö, arbetsmiljö och säkerhet.
  Hav

Matriser

Hav
HAVFRI03

E
C
A
1. Färdigheter i att utföra hantverkstekniker. Färdigheter i att planera, välja och använda lämpliga material, tekniker, verktyg och maskiner.
Eleven tolkar i samråd med handledare arbetsuppgifter samt gör en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning.
Eleven tolkar efter samråd med handledare arbetsuppgifter samt gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån materialens egenskaper och den tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning.
Eleven tolkar efter samråd med handledare arbetsuppgifter samt gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån materialens egenskaper och den tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning.
2. Förmåga att beräkna kostnader, material- och tidsåtgång.
Eleven arbetar inom given tidsram
Eleven arbetar inom given tidsram
Eleven arbetar inom given tidsram
3. Färdigheter i att utföra skisstekniker, rittekniker och tekniska beskrivningar som är relevanta för det valda hantverksområdet.
I sitt arbete gör eleven enkla skisser på sina frisyrer och kan ge enkla förslag på alternativa lösningar
I sitt arbete gör eleven genomarbetade skisser och ritningar och ger välgrundade förslag på alternativa lösningar
I sitt arbete gör eleven genomarbetade skisser och ritningar, ger välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar
4. Kunskaper om färg- och formlära samt färdigheter i att använda dem under skapandeprocessen.
Eleven använder i samråd med handledare och med viss säkerhet tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet som går att använda i det avsedda sammanhanget.
Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet som fungerar väl i det avsedda sammanhanget.
Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår resultat som uppfyller höga krav på teknisk och estetisk kvalitet.
5. Förståelse av och färdigheter i att använda fackspråk.
I sin reflektion använder eleven med viss säkerhet relevanta facktermer.
I sin reflektion använder eleven med viss säkerhet relevant fackspråk.
I sin reflektion använder eleven med säkerhet relevant fackspråk.
6. Förmåga att utvärdera och analysera arbetsprocess och resultat.
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen.
Eleven beskriver utförligt sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på förbättringar av arbetsprocessen.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på förbättringar av, och alternativa tillvägagångssätt i, arbetsprocessen.
7. Färdigheter i att använda digitala tekniker i yrkesutövandet.
Eleven använder efter samråd med handledare digitala tekniker.
Eleven använder efter samråd med handledare digitala tekniker.
Eleven använder efter samråd med handledare digitala tekniker.
8. Färdigheter i att sköta och underhålla material, verktyg och maskiner.
Eleven håller god ordning på sin arbetsplats och hanterar och vårdar material och verktyg på ett säkert sätt
Eleven håller god ordning på sin arbetsplats och hanterar och vårdar material och verktyg på ett säkert sätt
Eleven håller god ordning på sin arbetsplats och hanterar och vårdar material och verktyg på ett säkert sätt
9. Färdigheter i att arbeta ergonomiskt och med hänsyn till miljö, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga arbetskläder.
Eleven arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga arbetskläder.
Eleven arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga arbetskläder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: