Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktionsforskningsfråga Fantasin

Skapad 2021-02-16 12:54 i Brudhammar Stenungsund
Aktionsforskningsfråga Fantasin
Förskola
Hur kan vi utveckla samspel och kommunikation genom leken i köket?

Innehåll

Vart ska vi? 

Eftersom vi allihopa, både barn och pedagoger är nya inför varandra, är vårt mål att få till en trygg barngrupp. I och med att vi även vill utveckla vår miljö har vi valt att fokusera på leken i köket. 

Vår frågeställning blir därför: Hur kan vi utveckla samspel och kommunikation genom leken i köket? 

Hur gör vi?

Aktion:

Vi tänker att vi vill köpa nytt material så som kökstillbehör och mat för att inspirera till lek. En pedagog ska vara med i rummet och aktivt leka med barnen. Vi vill även sätta upp bilder med tecken till för att uppmuntra till samtal och kommunikation. 

Verktyg: 

Dokumentera genom bilder av miljön, före och efter vår aktion. Vi tänker oss även att vi kommer observera under processen som vi dokumenterar i en loggbok. 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
    Lpfö 18
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: