Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högstadiets kemi

Skapad 2021-02-16 12:34 i Tråsättraskolan Österåker
En sammanfattning av viktiga begrepp från högstadiekursen och exempel frågor kopplade till det centrala innehållet i kemi år 7-9.
Grundskola 9 Kemi
Ämne: Kemi Årskurs: 9 En sammanfattning av viktiga begrepp från högstadiets kemiundervisning. Vi repeterar allt som ni har gått igenom och ytterligare lite nytt som kommer i åk 9.

Innehåll

Grovplanering

v.3 - Atomen och periodiska systemet

v.4 - Kemiska reaktioner. Molekyl och jonföreningar.

v. 5 - Blandningar och att skilja ämnen åt

v.6 - Aggregationstillstånd och brandtriangeln

v.7 - Atmosfären, miljöproblem, syror och baser. neutralisation

v.8 - Kolföreningar och fossila bränslen

v.9 - Sportlov

v.10 - Elektrokemi

v.11 - Prov tisdag

Information

Vi utgår från häftet om "Högstadiets kemi". En kort sammanfattning av det ni bör kunna i kemi innan ni går ut högstadiet.

https://drive.google.com/file/d/15Y-MaV-rx8y8lXgCk75iOjDrjziHxGQA/view?usp=sharing

 

 
 

En annan sammanfattande sida, gå in på kemi och sedan högstadiekemi

http://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/

 

Övningsuppgifter:

På ugglans kemi finns det en massa tester med flervalsalternativ och begreppsträning som du kan igenom och göra. Vi har inte pratat om riktigt alla frågor som kommer upp, men det mesta. Skippa kapitlet om materiallära. Kapitlet om elektrolys kommer vi bara eventuellt hinna med och det blir i så fall som spetskunskaper.

 

https://kemi.ugglansno.se/kurs-grundkemi/

 

 

 

Här följer begrepp som du ska känna till!

 

Uppbyggnad av materia

Beskriv följande begrepp, använder bilder i din beskrivning.

 • Atom
 • Elektron
 • Proton
 • Neutron
 • Jon
 • Laddning
 • Grundämne
 • Kemisk förening
 • Molekyl
 • Jonförening
 • Jonbindning
 • Molekylbindning

Egenskaper

För att beskriva, klassificera och sortera ämnen kan du studera deras olika egenskaper.

 • Lukt
 • Smak
 • Ledningsförmåga
 • Löslighet (i vatten eller andra lösningsmedel)
 • Kokpunkt
 • Smältpunkt
 • Fast 
 • Flytande
 • Gas
 • Massa 
 • Hårdhet
 • Brännbarhet
 • Blandning
 • Kemisk förening
 • Temperatur
 • pH
 • Massa

Vilka metoder kan du använda för att studera de olika egenskaperna?

Kretslopp

Beskriv kretsloppen med ord och bild. Vilka reaktioner sker i kretsloppet? I vilka aggregationstillstånd förekommer ämnet? I vilka kemiska föreningar ingår ämnet i kretsloppet?

 • Kol
 • Vatten
 • Kväve

Jorden och luften

Vad består jorden av?
Vad besår luften av?

Blandningar

Vad kännetecknar de olika blandningarna?

 • Uppslammning
 • Emulsion
 • Lösning
 • Legering
 • Utspädd
 • Koncentrerad
 • Mättad

Vad påverkar löslighet?

Surt och basiskt

Ge exempel på några starka syror
Ge exempel på några svaga syror i naturen
Ge exempel på några starka baser
Ge exempel på några basiska ämnen?

 • pH-värde
 • pH-skala
 • Surt
 • Basiskt
 • Neutralisation

 

 

Kemiska reaktioner

Vad påverkar reaktionshastighet?

 • Finfördelning
 • Koncentration
 • Katalysator
Separeringsmetoder

Det finns flera olika separationsmetoder. När använder du en viss separationsmetod? Hur går de till? 

 • Sedimentering
 • Filtering
 • Indunstning
 • Destillation
 • Extraktion
 • Centrifugering
 • Kromatografi
 • Dialys

 

Reagens

Reagens används vid kemiska analyser för att ta reda på förekomsten av olika joner eller molekyler  i ett prov.

Några exempel

Syre - en glödande sticka antänds
Väte - kombinerat med luft (syre) antänds blir det en knall
Kloridjoner - vid blandning med silvernitrat ger en vit fällning av silverklorid
Vätejoner - pH-mätning visar förekomsten av vätejoner
Stärkelse - jod färgar blåsvart vid förekomst av stärkelse

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
No-matris

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Begrepp
Laboration
Resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: