Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inför förskoleklassen, 6-årsgruppen - vt 21

Skapad 2021-02-16 13:14 i Förskolan Lyckan Ludvika
Förskola
I Lpfö 18 står det: "Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergånger ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergånger från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet." Genom att förbereda barnen inför förskoleklassen med kunskaper och utvecklingsförberedande metoder, har barnen en god grund inför skolstart."

Innehåll

 

 

Var är vi?

I dagsläget har vi nu i Igelkottgruppen en barngrupp som har 8 st blivande 6-åringar plus 2 st 4-åringar. Dessa 8 st barn ska till hösten börja förskoleklassen. Det är då av stor vikt att förbereda varje individuellt barn inför skolstarten med relevanta förkunskaper.

 

 

Vart ska vi?

Vi vill med vårt arbete ge en god grund med förkunskaper för varje individuellt barn, så att det blir mer öppen och sammanhållande grupp. Inför skolstarten är det av stor vikt att gruppen känna mer trygg och är förberedda vad som ska komma i skolan.

Vi vill att barnen lär sig om bra samarbete, inställning till samarbete med alla olika individer.

 

Vi vill att barnen träna på att tycka, att det är okej att allting inte går   som man har tänkt men att det inte gör någonting.

Vi vill också lära barnen att kunna kompromissa, respektera varandra och att man får ha olika åsikter.

 

 

 

Hur gör vi?

Vi kommer att bilda tillfällen i verksamheten 1 gång per vecka om ca. 20-30 min, där barnen ska få lära sig:

¤ möta alfabet samt praxisalfabet (fonologiska alfabetet).

¤ möta siffror, antal, ordning, former och prepositioner.

¤ att kunna skriva sitt namn

¤ lyssna på högläsning, möta nya ord och dess betydelse.

¤ rimma och ramsa.

¤ vikten av att kunna sitta i en samling, lyssna på varandra, samt räcka upp handen och vänta på sin tur (turordning).

 

Vi kommer att använda oss av kontinuerliga lärloggar, digitala verktyg samt bilder med text på väggen.

 

Hur blev det?

 

Vi kommer att dokumentera det barnen gör, säger, funderar över och samtalar om genom skapande, ta bilder, anteckna och sedan utvärdera och reflektera tillsammans.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: