Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utmaning: Programmering

Skapad 2021-02-16 13:21 i 224601 Förskolan Berget Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
På Mount Everest vill vi introducera programmering och med hjälp av det utmana barnens logiska/matematiska tänkande samt deras problemlösningsförmåga.

Innehåll

Genom att erbjuda programmering, både analog och digital, vill vi utveckla barns intresse för programmering och teknik. Barnen får även förutsättningar att utveckla sitt logiskt tänkande, blir uppmuntrade till problemlösning samt utvecklar sin förmåga att samarbeta med varandra. Barnen kommer också introduceras för nya begrepp såsom kommando, kod, programmering, instruktion mm och utvecklar på så vis även sin ordförståelse.

Med programmering får barnen på ett lekfullt sätt möjlighet att utveckla sitt intresse för teknik samt sitt logiska/matematiska tänkande. Barnen kommer även att få utveckla sin förmåga att samarbeta och lösa problem tillsammans.

Vi kommer att använda oss både av analog och digital programmering på olika sätt. På lärplattan finns möjlighet att programmera med appen "Light Bot Jr" vars kommandon vi även kan prova analogt genom att prova programmera varandra. Vi har även en Blue-Bot som vi kommer att introducera.

Vi kommer att arbeta i mindre grupper om 4-5 barn och alla barn på Mount Everest kommer någon gång under terminen att få prova på programmering på olika sätt.Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: