Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väpplarna !

Skapad 2021-02-16 13:26 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
Vårt uppdrag som pedagoger är att väcka barnens intresse och nyfikenhet att själva undersöka och utforska naturvetenskap och teknik. För att utmana barnens naturliga intresse att finna svar är det viktigt att erbjuda en tillåtande miljö som uppmuntrar till kreativa problem lösningar. Vi behöver också ta tillvara på de funderingar som uppstår.

Innehåll

nu går vi in på naturvetenskap och teknik i förskolan vi kommer att börja denna period genom att låta barnen möter naturen naturen förändringarna.

Nu ser det ju ut som vi har en riktigt härlig vår att gå till mötes vi kan jobba hur mycket som helst med vatten natur kretslopp och mycket annat.

Mycket av det vi kommer att jobba med går att koppla ihop med saker som ni stötte på er vardag ute på gården eller i skogen ta gärna med era tankar och idéer ut så att barnen blir utmanade och ges möjlighet att leka och befästa sina kunskaper en naturlig miljö.

syfte och mål med denna period:

barnen skall ges möjlighet att:

utforska vatten och hur vatten påverkas av temperatur skillnader.

utforska snö om det ändå finns kvar någon snö och hur det reagerar på olika temperaturer.

upptäcka hur olika saker i naturen och miljön påverkas av varandra.

få en förståelse för hur djuren lever och får mat under vinter vår sommar och höst.

Metod:

Ta inn snö ut forska på olika sätt om det finns snö kvar.

leta förändringar i naturen nu och senare när vi börjar upptäcka våra vårtecken.

använda IT och teknik iPad för att utforska ta reda på hur djuren i vår natur lever och äter under både vinter vår och sommar och höst.

sjunga rörelse sånger och nämna kroppsdelar.

sjunga djursånger för att ta reda på hur mer om djuren.

leta efter vardagsteknik för att först vad teknik innebär.

 

Fokus område:

Vatten, snö, natur och naturförändringar, kretslopp, djur och natur.

Mål:

att utveckla barnens förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. 
att utveckla barnens förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till den hållbar utveckling

att utveckla barnens förståelse för naturvetenskap kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Att utveckla barnens intresse för hur djuren lever och hur vi omgivna av tekniska prylar.

att väcka barnens intresse att utforska och beskriva och ställa frågor och samtala kring naturvetenskap och teknik av eget intresse.

att barnen själva ska upptäcka och utforska teknik i vardagen.

Att barnen själva ska bygga och skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker och material och redskap.

Att låta barnen samtala och med egna ord och beskriva vad de tror vad de gör och vad de upplever.

 

Samverkan mellan hemmet och förskolan :

kom gärna med förslag och synpunkter, för tillsammans kan vi skapa en trygg fast lärgrund för era barn att stå på..

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: