Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Designa egen logga åk 7

Skapad 2012-02-27 16:04 i Österslättsskolan Karlshamn
Vad ska jag välja för färg och form för att man ska komma ihåg min logga?
Grundskola 7 Slöjd

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering

Skissa på logga i enkel form samt på ett slöjdföremål att sätta loggan på. På skissen noteras mått, färger, placering av loggan och vilka tekniker du tänker använda dig av.

Noggrann planering krävs, fundera över arbetsgången och läs igenom hela arbetsbeskrivningen. I vilken ordning görs lämpligen de olika momenten och varför?

I din logga ska du använda dig av minst två olika tekniker för att utveckla kreativiteten i formgivningen.

Du för varje lektion dagboksanteckningar om hur du har tänkt och gjort. Reflektera även över vad du vill att ditt uttryck ska signalera. Du avslutar med att göra en skriftlig utvärdering, lägga den och bild i slöjdportfolio på nätet.

Undervisning

 • Bild och formspråk - omsätta till textila tekniker
 • Vilka textila tekniker som är lämpliga till min logga och varför
 • Tekniker som applikation, textiltryck, broderi och lämpliga material till detta.
 • Hur du tolkar och ritar ett mönster
 • Hur du följer en skriftlig arbetsbeskrivning
 • Hur du för dagbok över din process som sedan används vid utvärdering

Bedömning

På vilket sätt du:

 • gör och följer en planering.
 • utför givna hantverksmoment och framställer ett föremål i textilt material.
 • läser och följer en skriftlig arbetsbeskrivning.
 • väljer handlingsalternativ som leder framåt
 • beskriver din process och motiverar val som gjorts.
 • tolkar slöjdföremålets uttryck.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Designa egen logga

På väg att nå målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skiss/planering
Du har på ett enkelt sätt gjort en skiss utan att noterat mått eller färger.
Du har på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt skissat. Anteckningar om mått, färger, detaljer och loggans placering saknas till viss del.
Du har på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt skissat och gjort anteckningar om mått färger och loggans placering.
Du har på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt gjort skisser där du har noterat fullständiga anteckningar om mått, färger, detaljer och loggans placering.
Handlingsalternativ
Du behöver stor hjälp med att tyda din skiss/planering och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du behöver hjälp med att tyda din skiss/planering, bidrar sedan till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du behöver viss hjälp med att tyda din skiss/planering, försöker sedan formulera handlingsalternativ som efter bearbetning leder framåt.
Du tittar på din skiss/planering, formulerar och väljer utifrån den handlingsalternativ som leder framåt.
Hantverksmoment
Med hjälp klarar du att hantera någon teknik, redskap och maskin.
Med viss hjälp klarar du att hantera tekniker, redskap och maskiner.
Du klarar att hantera tekniker, redskap och maskiner på ett ändamålsenligt sätt
Du klarar att hantera tekniker, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Arbetsbeskrivning
Vi läser den skriftliga instruktionen tillsammans och jag berättar för dig vad som menas.
Vi läser den skriftliga instruktionen tillsammans och pratar om vad som menas.
Du behöver hjälp att tolka vissa delar i den skriftliga instruktionen
Du klarar att följa de skriftliga instruktionerna självständigt.
Arbetsprocess
Din dokumentation är bristfällig vad det gäller arbetsprocess och slöjdbegrepp
Du har till viss del dokumenterat din arbetsprocess utan att använda grundläggande slöjdbegrepp.
Du har dokumenterat din arbetsprocess och använt de grundläggande slöjdbegreppen
Du har på ett utförligt sätt dokumenterat din arbetsprocess och använt de grundläggande slöjdbegreppen
Tolka/motivera
Du har inte motiverat dina val. Du har enkelt kommenterat slöjdföremålets uttryck.
Du har till viss del motiverat dina val och fört enkla resonemang om slöjdföremålets uttryck.
Du har motiverat dina val och fört utvecklade resonemang om slöjdföremålets uttryck.
Du har motiverat dina val och fört välutvecklade resonemang om slöjdföremålets uttryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: