👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enkel programmering

Skapad 2021-02-16 15:21 i Ludvika gårds förskola Ludvika
Förskola
Programmering är ett begrepp som våra barn kommer att möta när de blir äldre och med våra barn börjar vi från grunden, med det analoga.

Innehåll

 

Var är vi?

Vi vill att barnen skall lära sig att ge lättare instruktioner till andra, att förstå och följa instruktioner från andra, att lyssna och reflektera, att tänka i flera steg,  att föra och följa matematiska resonemang, turtagning och i slutänden samarbete i gruppen.

 

Vart ska vi?

Mål:

- att barnen utvecklar sin förmåga att urskilja matematik och teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.

- att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper.

- att barnen börjar förstå instruktioner bättre och kan lyssna och reflektera över det de ser och hör.

- att barnen får träna turtagning och samspel

- att barnen ska få uppfattning om begreppen antal, framåt, bakåt, före och efter.  

 

Hur gör vi?

Vi övar begrepp när vi pärlar, så som före, först, efter, sist, framåt, bakåt. Vi kommer låta barnen pärla efter ett bestämt mönster och sedan efter ett som de själva hittar på.

Ökar barnens siffer- och antalsförståelse genom olika slags aktiviteter, såsom olika räkneramsor, sånger och aktiviteter på samlingen. 

Barnen pärlar t.ex. utifrån ett bestämt mönster. Vi provar flera gånger och pratar om hur mönstret upprepar sig. 

Hur blev det?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18