Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i rörelse

Skapad 2021-02-16 15:21 i Regnbågsskolan Gullspång
Grundskola 6 Teknik
Vad händer i en stiftpenna? Hur får vi en sprattelgubbe att röra sig? Hur förflyttas rörelsen?

Innehåll

Vi ska läsa i boken "Teknik 4-6" och diskutera dess innehåll. Du får även text från Peros-teknik, Skolverkets skrift om mekanik via Teams.

Fundera över hur man skapar konstruktioner som innehåller rörelse, hur man kan förändra rörelse och förflytta densamma.

Vad händer i en sax, en stiftpenna eller en sprattelgubbe? Hur skapas rörelsen i dessa? Hur förflyttas rörelser?

Du ska göra en leksak med rörliga figurer eller en vindrutetorkare. Här kan du även välja att göra någon annan sak med rörlighet.  

Du får välja fritt HUR du ska redovisa dina kunskaper. Vill du ha prov? Vill du lämna in skriftligt om vad du kan? Vill du redovisa för en större grupp? Vill du redovisa för en mindre grupp? Vill du göra en film?...

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik i rörelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysera och identifiera
Jag kan analysera hur olika saker fungerar och identifiera dess delar.
Jag skriver eller berättar enkelt vad saken har för delar och kan nämna dessa vid namn. Här talar jag även om i stort hur den fungerar. Ex. Detta är en stiftpenna. I pennan finns det som en klo, ett rör för stiften och ett hölje som man håller i när man skriver.
Jag skriver eller berättar utvecklat vad saken har för delar och kan nämna dessa vid namn. Här talar jag även om hur den fungerar. Ex. Detta är en stiftpenna. I pennan finns det en fjäder som gör att klorna som håller fast stiften förs fram mot öppningen. Stiften ligger i ett plaströr. Pennan har ett skal som man håller i när man skriver.
Jag skriver eller berättar välutvecklat vad saken har för delar och kan nämna dessa vid namn. Här talar jag även om hur den fungerar. Ex. Detta är en stiftpenna. I pennan finns det en fjäder som gör att klorna som håller fast stiften förs fram mot öppningen. När jag trycker ner knappen i änden av pennan där suddet sitter så matas stiftet fram eftersom klorna vidgas. Stiften kan då i värsta fall åka ur pennan. Stiften som kan vara olika tjocklek på ligger i ett plaströr. Pennan har ett skal som man håller i när man skriver. Det finns även gummihölje så att det känns skönt att hålla i för den som skriver mycket och länge.
Utarbeta förslag till lösningar
Jag identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
Jag löser problemet som jag ställs inför på ett enkelt sätt.
Jag löser problemet som jag ställs inför på ett utvecklat sätt. Mitt arbete är relativt välgjort.
Jag löser problemet som jag ställs inför på ett välutvecklat sätt. Mitt arbete är välgjort.
Begrepp
Jag använder teknikområdets begrepp och uttrycksformer, Ex. fästpunkt, led, mekanism, linjär rörelse, bågformad rörelse, roterande rörelse, kugghjul, rem och remskiva.
Jag använder några begrepp.
Jag använder några begrepp och kan förklara vad jag menar och är relativt säker på vad jag pratar om.
Jag använder några begrepp och kan förklara vad jag menar. Jag är säker på vad jag pratar om eftersom jag visar och använder egna ord och förklarar mer ingående.
Värdera konsekvenser
Jag värderar konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
Jag kan berätta/skriva enkelt vad konsekvenserna skulle kunna vara om vi inte haft ex vindrutetorkare på bilar eller haft saxar. Här tar jag med antingen individens, samhällets eller miljöns konsekvenser.
Jag kan berätta/skriva utvecklat vad konsekvenserna skulle kunna vara om vi inte haft ex vindrutetorkare på bilar eller haft saxar. Här tar jag med antingen individens, samhällets och/eller miljöns konsekvenser.
Jag kan berätta/skriva utvecklat vad konsekvenserna skulle kunna vara om vi inte haft ex vindrutetorkare på bilar eller haft saxar. Här tar jag med individens, samhällets och miljöns konsekvenser.
Analysera drivkrafter
Jag analyserar drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
Jag kan berätta/skriva enkelt hur några saker har förändrats. Ex. N var inte så bra förr. Då hade den inte.... Det är bättre om den ... Det är lättare att använda den nu när...
Jag kan berätta/skriva utvecklat hur några saker har förändrats. Ex. Y har varit annorlunda tidigare. Då var den ... men nu är den ... Nu kan vi lättare ... jämfört med för ... år sedan. När folk inte hade ... så blev det... o s v.
Jag kan berätta/skriva välutvecklat hur några saker har förändrats. Här tar jag med egna reflektioner och gör jämförelser. Ex. X har vi haft i ... år ungefär. Det har inneburit att vi nu har lättare för.. Om vi inte skulle ha haft den idag så skulle... De finns flera olika slags ... men den ... är bättre för att ... eftersom den som fanns för ... år sedan hade inte ... o s v.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: