Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och Rörelse - Enskede Gårds Förskolor

Skapad 2021-02-16 15:34 i Flerstämmig undervisnings femte upplägg Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Hälsa och rörelse

Innehåll

Målvilket lärande vill vi uppnå?

 • Att varje barn får möjlighet till pulshöjande samt pulssänkande aktiviteter genom både planerade och spontana utbildningstillfällen varje dag i olika former.

 • Att varje barn ska få möjlighet att uppleva och anamma rörelseglädje och få en förståelse för varför det är positivt för hälsan.

 • Att barnen får en förståelse hur hälsa och välbefinnande hänger samman.

 

Vad (innehåll)? 

 • Avslappningsaktiviteter genom ex. massagesagor, projicera/ läsa litteratur, lugn musik.

 • Utflykter sker minst 1 gång/ veckan och med tilläggande med pulshöjande aktiviteter.

 • Dansprogrammering

 • Regellekar/ rörelselekar

 • Miniröris.

 • Kontinuerliga samtal och reflektionstillfällen kring hälsa och välmående.

 • Utmana barnen med olika rörelseuppdrag ex. genom bild eller målade stenar som betyder en specifik rörelse och antal/ programmering.Hur?

 •  Vi kommer arbeta efter denna samplanering både under utevistelse samt inne. Vi anpassar oss efter barngruppernas behov och intressen.
 • Vi kommer arbeta i både större och mindre grupp beroende på utbildningstillfälle.
 • Vara härvarande, delaktiga och initiera till mer/ mindre rörelse dagligen beroende på behov
 • Pedagogisk dokumentation samt forskarnas underlag kommer ligga till grund för vidareutveckling i barngruppen. 

 

Varför? (Kopplingar till Lpfö):

"Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livs­stil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande" (Lpfö18, s. 9–10).

Globala mål:

Nr.3 Hälsa och välbefinnande:

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

Kopplingar till läroplanen

 • Kap. 1 FÖRSKOLANS UPPDRAG Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: