Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Empati - Korallen vt -21

Skapad 2021-02-16 15:58 i Förskolan Marieberg Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Kommunens förskolor har tagit fram verktyg för att vi ska arbeta mot diskriminering och kränkande behandling. Under året kommer vi arbeta med fyra olika rubriker. Dessa rubriker ser ni här nedan:

 

Avdelningens mål:

Att barnen utvecklar sin förmåga att sätta sig in i andras tankar, känslor och behov.

Att barnen utvecklar sin förmåga att visa hänsyn till varandra och att sätta ord på sina egna och andras känslor.

Att barnen utvecklar sin acceptans för allas likheter och olikheter.

 

Aktivitet:

Vi läser kompisböckerna, vi använder både fysiska böcker och Polyglutt. Vi tänker även använda känslokorten som hör till dessa böcker som kan bidra vid samtal om olika känslor.

Föra samtal om känslor både vid t.ex. samlingar och i gruppaktiviteter samt i vardagen då det uppstår situationer där det är viktigt för ett eller flera barn att kunna sätta sig in någon annans känslor.  

 

När? Var? Hur? Varför?

I samlingar, i gruppaktiviteter och i vardagen när behov och/eller tillfälle uppstår för vi diskussioner om hur man är en bra kompis och om hur olika saker känns för att skapa större förståelse för varandras känslor. I den dagliga verksamheten är vi som pedagoger lyhörda och benämner både barns och vuxnas känslor och diskuterar kring det i olika situationer som uppstår. Vi kommer också med hjälp av känslokort samtala om hur olika känslor kan se ut och hur vi kan visa hänsyn till andra.

Vi vill hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor och prata om hur olika känslor kan se ut för att barnen ska lära sig att identifiera sina känslor, känna igen dessa hos andra och på så sätt verka för att de ska visa hänsyn för andras känslor.

Böckerna läser vi i mindre eller större grupper och pratar diskuterar om innehållet för att sätta olika känslor i sammanhang för att barnen lättare ska kunna sätta sig in i olika känslor och få chans att uttrycka hur de tycker att andra ska agera om de känner på ett visst sätt.

 

 

Resultat - hur blev det?

Resultatet utvärderas under våren.

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: