Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Människan och naturen, befolkning och utveckling VT21

Skapad 2021-02-16 16:04 i Berzeliusskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Geografi
Nu ska vi titta närmare på hur människa, natur och samhälle samspelar med varandra. Var bor de flesta människorna på jorden och hur ser rörelsemönstren ut? Var produceras olika varor och tjänster och vilka länder handlar med varandra? Hållbarhetsfrågor och namngeografi.

Innehåll

Människan och naturen, befolkning och utveckling                                                                          

När: VT 2021, v. 12-23

Arbetsområdets innehåll

När du arbetat klart med detta område skall du ha kunskaper om:

 • Var jordens människor bor och varför de bor där de bor. 
 • Hur och varför dagens handelsmönster ser ut som de gör (produktion, konsumtion och kommunikation) och hur dessa har förändrats över tid samt vilka konsekvenser dessa handelsmönster kan ge.
 • Immigrations- och emigrationsmönster (dvs var och varför människor flyttar) nu och då. 
 • Hur klimat och miljö påverkar var människor bosatt sig tidigare, var de bosätter nu och hur det kommer att se ut i framtiden. 
 • Hur människors livsvillkor skiljer sig åt över världen och varför det ser ut som det gör. 
 • Hur vi kan samarbeta globalt för en mer hållbar utveckling. Vad kan vi göra nu? Vilka framtida lösningar finns? 
 • Olika geografiska platser förutsättningar för en hållbar utveckling. 
 • Namngeografi. 

Studiematerial

 • NE, ditt digitala läromedel.
 • Material som tillhandahålls via Google Classroom.

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Eget arbete
 • Par- och gruppuppgifter

Bedömning

 • Kontinuerlig bedömning under arbetsområdets gång.
 • Avslutande examinationsuppgift.

                                                               Lycka till!!!

                                                                    

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: