Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan Getingen VT-21

Skapad 2021-02-16 16:31 i 014571 Förskolan Trollskogen Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
En undervisningsplan beskriver hur vi lägger upp den övergripande undervisningen utifrån utbildningsplanens mål och varje avdelnings valda mål i läroplanen.  

Innehåll

 

Undervisningsplan vt 21

 

 

1.                 Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande.

 

 

 

Språk

 

·         Vi vill att barnen ska kunna skriva sina egna namn och även kunna känna igen sitt eget namn. 

 

·         Vi ska ha ett större fokus kring högläsning denna termin. Fokusera utifrån det vi får med oss från Läslyftet  

 

·         Vi vill arbeta med genrepedagogik och främst inom fakta. 

 

·         Vi vill fortsätta att arbeta med händelseböcker. 

 

 

 

Naturvetenskap 

 

 

 

·          Vi ska genomföra minst 2 experiment ifrån Hans Perssons böcker under

vt 21.

 

 

 

Teknik

 

 

 

·         Barnen ska få en större förståelse för den analoga programmeringen.   

 

·         Vi ska använda oss av apparna och materialet kring Osmo.

 

 

 

Matematik 

 

 

 

·         Barnen ska få en större förståelse kring mätning och rumsuppfattning. 

 

 

 

Fysiska aktiviteter 

 

 

 

·         Vi vill att barnen ska utveckla sin rörelseförmåga, motorik och koordinationsförmåga genom att jobba aktivitet med grundrörelserna både utomhus och inomhus.  

 

 

 

Barns inflytande 

 

 

 

·         Vi vill att barnen ska bli medvetna om sitt eget inflytande och sina egna val. 

 

2.      Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

 

·         Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta. 

 

·         Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

 

 

 

·         Förmåga att skapa samt förmåga att utrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer. Som bild, form, dram, rörelser, sång, musik och dans.

 

 

 

·         Förmåga att fungera enskilt i grupp, samarbeta, hantera konflikter, och förstå rättigheter och skyldigheter, samt att ta ansvar för gemensamma regler.

 

 

 

3.      Organisering av miljö och material för att nå målbilden.

 

 

 

Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden.

 

  • ·         Vi ser över experiment som vi kan göra utomhus
  • ·         Vi har matematiska övningar i vår utemiljö
  • ·         Vi dansar och har gymnastikövningar på gården
  • ·         Införa väljardagar där barnen får vara delaktiga i sina egna val.

 

Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

·         Vi har en grundstruktur som vi följer.

 

·         Vi är uppdelade i mindre grupper i så stor utsträckning som vi kan.

 

·         Vi ska kontinuerligt reflektera över det material som vi har tillgängligt på avdelningen och se till att det är relevant och kopplat till det vi arbetar med.

 

 

 

4.      Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen.

 

 

 

·         Vi är nära för att se och höra vad som upptar barnen och är nyfikna och intresserade.

 

·         Vi har alltid ett medvetet språkbruk och ett rikt ordförråd.

 

·         Vi ger barnen tid till att undersöka och utforska och fångar upp barnens egna hypoteser.

 

·         Vi uppmuntrar barnen till självständighet och till att tro på sin egen förmåga. Vi försöker att i så stor utsträckning vi kan vara aktivt passiva.

 

 

 

5.                Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

 

·         Vårt tema för den här terminen kommer att starta i arbeta med böcker

 

·         Vi ska konstruera och skapa.

 

·         Kl 14.00 så har vi fördjupad högläsning i mindre grupper.

 

·         Vi kommer att arbeta med mätning och rumsuppfattning.

 

·         Vi kommer att fortsätta att arbeta med händelseböcker som vi kommer att arbeta med 2-4 gånger i månaden.

 

·         Vi ska införa en väljardag 1 gång i månaden där barnen får vara med och bestämma över vilka aktiviteter de vill vara med i. Vi tänker att vi främst använder detta arbetssätt när vi är utomhus.

 

·         Planerad och strukturerad rörelse både ute och inne flera gånger i veckan.

 

·         Vi ska utföra minst 2 experiment den här terminen.

 

·         Vi ska fördjupa oss i den analoga programmeringen.

 

·         Vi ska använda oss av Osmo.

 

·         Den här terminen ska undervisningen även ske utomhus.

  

6.       Det här ska vi fokusera på i våra observationer utifrån målbilden.

 

     Språk:

 

·         Vi vill att barnen ska kunna skriva/se sitt eget namn.

 

·         Få en förförståelse för hur en faktabok ser ut.

 

·         Arbete med händelseböckerna 2-4 gånger i månaden.

 

Naturvetenskap:

 

·         Fokusera på barnens tankar och hypoteser.

 

Teknik:

 

·         Alla barn ska få prova på och få en förförståelse kring den analoga programmeringen.

 

Matematik:

 

·         Vi ska fokusera på rumsuppfattning. Över-Under, Framför-bakom m.m

 

Fysiska aktiviteter:

 

·         Vi ska arbeta med grundrörelserna utifrån alla åldrar.

 

Barns inflytande:

 

·         Vi kommer att arbeta med barnkonventionen. Vi vill att barnen ska bli medvetna om sitt eget inflytande och sitt egna val.

 

 

 

 

 

 

 

7.       Vad behöver vi för nya kunskaper och kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete.

 

·         Experiment – Vilka experiment finns det? Ifrån böcker/video

 

·         Programmering- analog/osmo. Hur fungerar det? Vi måste sätta oss in i hur appen fungerar.

 

·         Sätta in sig Barnkonventionen- Ha den tillgänglig på avdelningen

 

·         Fysiska aktiviteter – grundrörelser, rörelseprogram

 

·         Matematik – rumsuppfattning för åldrar 1-5

 

 

 


8. Vilken litteratur kan vi och barnen behöva?

 

·         Ha flera faktaböcker tillgängliga inne på avdelningen.

 

·         Läsa ”Boksamtal med bilderböcker” av Agneta Edwards

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: