👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesplanering Lackarebäcksskolan Åk 3- Musik 2020-2021

Skapad 2021-02-16 18:16 i Lackarebäcksskolan Mölndals Stad
Musik Musicerande och musikskapande Åk 3 2016-17
Grundskola 3 Musik
Musiken i 3:an består av sång, spel, skapande, lyssning och diskuterande.

Innehåll

Syfte

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna 

 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
 • Musiksymboler, bilder och tecken
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
 

Så här kommer vi att arbeta

I musiken arbetar man oftast med flera mål samtidigt och många återkommer under läsåret. 

 • Sjunga olika typer av sånger på varierande sätt som kanon och växelsång.
 • Lyssna och diskutera musik, hur låter den och hur får den oss att känna. 
 • Göra ljudsagor och skapa egen musik
 • Lära oss om de vanligaste instrumentgrupperna och hur de låter. 
 • Spela olika instrument. 
 • Lära oss om olika musiksymboler och tecken

 

Det här kommer vi att bedöma:

 • Hur du deltar i gemensam sång och använder rösten 
 • Hur du deltar och uttrycker dig i diskussioner om musik
 • Din kunskap om de olika instrumentfamiljerna
 • Hur du deltar i spel på instrument

 

 Vi jobbar mot dessa kunskapskrav (godtagbar nivå år 3, E nivå år 6):

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3