Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Ett hållbart liv- jag, vi och alla andra

Skapad 2021-02-16 18:41 i Näsbygårdens förskola Kristianstad
Förskola
På Näsbygårdens förskola har vi ett gemensamma tema för läsåret 20/21; Ett hållbart liv- jag, vi och alla andra.

Innehåll

Vad/Varför:

Under både höstterminen 2020 samt vårterminen 2021 kommer vi arbeta med temat; Ett hållbart liv - jag, vi och alla andra.
Vi kommer att inspireras och arbeta utifrån boken "Snäll - en bok om att vara snäll" av Alison Green. 

Vi på Månen kommer att främst att arbeta med JAG och på så sätt kommer vi att prata och se VI och ALLA ANDRA.

 

Hur: 

- Under vår samling kommer vi att använda oss av namnkort med foto. Här får barnet både se sitt foto men även namnbild. Vi ser oss själva och våra kompisar på Månen. Vi sjunger också namnsången varje dag.

- Vi kommer arbeta med månadens grönsak och/eller frukt utifrån våra olika sinnen; syn, hörsel, känsel, lukt och smak.

- Snällboken

       Vi tittar och pratar om en sida där apor hjälper och är omtänksamma mot varandra.

       På en sida är där många människor som ser olika ut. Ex en del har långt hår andra kort, någon har en hörapparat, någon kan inte gå själv utan sitter i rullstol, någon är jättelång och någon är kort, m.m.

- Självporträtt

       Vi kommer att titta på oss själva i ansiktet med spegel; ögon, näsa, mun, m.m.

       I leken benämna och göra barnen uppmärksamma på olika delar i ansiktet.

       Vi sjunger sånger, har rörelse, och dansar till sånger som berör olika kroppsdelar.

       Vi har skapande verksamhet. Ex sätter fast ögon, näsa och mun på en snögubbe.

       Vi läser boken "Jag ska försöka beskriva dig precis så fin som du är".

       Vi kommer att göra ett självporträtt ovanpå ett foto av oss själva. 

- Känslor

       Vi kommer att arbeta med känslor och har valt att fokusera på glad, ledsen och arg.

       Vi gör känslokort som vi sätter upp lite här och var på avdelningen. Vi skickar även hem vars en med barnen. Vi pedagoger bär mindre känslokort i våra nyckelknippor för att kunna ta stöd av bilderna när man ser olika känslouttryck.

       Vi benämner de olika känslotillstånden hos barnen och uppmärksammar de även på varandras. 

       Vi läser de olika "Bäbis"-böckerna och tittar på hens olika känslouttryck.

       Vi gör olika saker som gör oss glada, ex dansar, äter, rörelselekar, m.m.

- 22 mars Rocka Sockorna - Vi uppmärksammar allas lika värde trots våra olikheter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: