👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klockan

Skapad 2021-02-16 18:53 i Bergviksskolan åk F-3 Söderhamn
Du ska arbeta med den analoga klockan. Vi använder oss av Favorit Matematik 2B
Grundskola 2 Matematik
Matematik - Den analoga klockan år 2. Du kommer att träna på att ange analoga klockslag med fem minuters noggrannhet, klockslagen 0-12.

Innehåll

1. Mål

Du ska kunna

...använda olika tidsbegrepp tex begreppet kvart i, fem i halv osv.

....avläsa den analoga klockans alla femminutersintervaller.

..ställa in och skriva angiven tid.

....beräkna tid mellan olika klockslag 
...uppskatta tid och förstå hur tiden går.

2. Undervisning

Arbetet kommer att ske i formen av 
...Gemensamma genomgångar av den analoga klockan med hjälp av konkret material då vi tillsammans ställer klockan på olika tider och tränar in de olika tidsbegreppen för tidsangivelse. 

...eget arbete med arbetsuppgifter med den analoga klockan i boken Favoritmatematik 2B, uppgifter som knyter an till de gemensamma genomgångarna och övningarna.

3. Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att...

  • vara aktiv vid genomgångar och på lektioner.
  • arbeta praktiskt med konkreta och digitala material.
  • visa vad du har lärt dig i slutet av kapitlet

 

Matriser

Ma
Favorit matematik 2B Kap1 Vt Klockan

Bedömningsmatris

Centralt innehåll:
  • Ma  1-3   Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
1
Eleven kan inte på ett godtagbart sätt göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av tid för att uttrycka resultat.
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av tid för att uttrycka resultat (hel och halv timme, kvart över och kvart i).
Eleven kan göra mätningar, jämförelser och uppskattningar av tid för att uttrycka resultat (fem i och fem över, tio i och tio över, tjugo över och tjugo i, fem i halv och fem över halv).