Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstäver och namn

Skapad 2021-02-16 21:13 i Björktjära förskola Bollnäs
Förskola
Barnen har visat ett intresse av bokstäver och lekskriva och de äldre har uttryckt ett intresse av att lära sig skriva bokstäver och sina namn. Många av barnen kan redan skriva sina namn och vill lära sig mer.

Innehåll

Nuläge

Många av barnen känner igen sina egna namn och till stor del sina kompisars namn. Några av barnen kan redan skriva sina namn och har berättat att de vill lära sig fler bokstäver och hur man använder dom för att forma ord. 

 

Mål

Att ge varje barn förutsättningar att utveckla

- ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap

 

Börja brevväxla med grannavdelningen.

Vår förhoppning är att barnen ska kunna skriva sitt namn och även intressera sig för att skriva andra ord.

 

Syfte

Alla barns rätt till ett namn är en av artiklarna i vår Barnkonvention, vi vill därför arbeta och uppmärksamma våra namn på olika sätt. Vi vill att barnen ska lära sig att känna igen sitt namn för att stärka självkänslan och känna sig sedd i gruppen.

Att de äldre barnen ska känna sig trygga i att skriva sina namn inför förskoleklass.

Att ta vara på barnens nuvarande nyfikenhet för att utveckla deras skrivande.

Genomförande

Alla barnen på avdelningen deltar.

Vi använder namnlappar i samling där barnen i får se sitt och de andra barnens namn.

Skriver och ljudar namnen i samling.

Klappar stavelserna i namnen.

Vi sjunger bokstavssången samtidigt som vi uppmärksammar bokstäverna.

De äldre barnen arbetar med bokstavsstenciler där barnen får forma bokstäverna i sitt namn.

De äldre får skriva på datorn i Wordread Plus, där de kan skriva bokstäver/ord och programmet ljudar tillbaka.

 

Vi börjar med att arbeta med versaler men kan introducera gemener när vi observerar att barnen börjar känna sig trygga med versalerna.

 

Denna planering kommer att vara levande under hela VT-21.

 

Dokumentation under lärprocessen

Dokumentationen sker via iPad och unikum. Barnens reflektioner ska finnas med i lärloggarna.

 

Ansvar

Pedagoger på Gröna ansvarar

 

Uppföljning

Vi följer upp planeringen vid avdelningens planeringar.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: