Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi och energiflöden åk 6

Skapad 2021-02-16 23:38 i Mörtviksskolan Huddinge
Grundskola 4 – 6 Fysik
Varför man fryser när man är våt? Vad betyder isolering? Vi kommer att arbeta energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Vi kommer bland annat lära oss hur man kan påverka energiflödet, till exempel med kläder, termos. Vi kommer lära oss genom att läsa, lyssna, titta och undersöka.

Innehåll

Varför?

Energi kan överföras på flera olika sätt, till exempel genom ledning eller strålning. Genom detta arbete kan ni utveckla förståelse för att föremål med samma temperatur kan upplevas som olika varma eller kalla när handen rör vid dem, beroende på deras ledningsförmåga. På så sätt kan ni börja skilja begreppen temperatur och energi från varandra och samtidigt se hur de hänger ihop.

Vad?

  • Planera en undersökning, genomföra och dokumentera en undersökning (tabell)

  • Veta några material som leder värme bra och några som leder värme dåligt .

  • Veta vad energi och energiprincipen är
  • Partikelmodellen i olika temperaturer

  • Hur vi kan påverka energiflöden t.ex. med hjälp av isolering

 

Hur ska vi arbeta?

Språk- och kunskapsutvecklande

Skapa sammanhang - Undersökningar i klassrummet. Utifrån vardagliga situationer.

Begrepp - Isolering, energiprincipen, energiomvandling, strålning, ledning, temperatur, strömning, temperatur, värme, termometer

Språkliga förmågor/uttrycksformer - Kunna dra slutsatser i dokumentation, begreppsförmågan

Språkligt stöd - Inläst text, lucktexter, springdiktamen, gemensam textproduktion

Främja språkanvändning - Praktiskt arbete i par, med andra ord

 

Övningar/Aktiviteter

Startuppgift energiomvandlingar https://www.ne.se/temapaket/energi/ovning/energiomvandlingar/

Uppstartsfilmer (30 s var)

https://youtu.be/hd5U3YQ1MJA

https://youtu.be/dCKIWFeW7sI

https://youtu.be/8DZVUGY7Ouc

Film - energiprincipen https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/fysik/energi/vad-innebar-energiprincipen

Undersökningar och observationer i klassrummet http://www.fysik.org/resurser/aarskurs-4-6/tema/varme/

Ne.se

Tipspromenad

Kahoot eller Pling Plong som repetition

Concept Cartoons, Energi, Snögubben, Tekannan, Vinden

 

Så här visar du vad du har lärt dig

Exit tickets (centrala begrepp)

https://bp.skolverket.se/delegate/download/view?testGuid=5FDC0A1B6B674ABC8A669D85EE3E7DEE&documentGuid=F4528E8CFB12462FB3DBB6F1CFAD6B16

uppgift 10 och 13

https://bp.skolverket.se/delegate/download/view?testGuid=5FDC0A1B6B674ABC8A669D85EE3E7DEE&documentGuid=2D1D007E2F314C268769F01B5692A0C5

uppgift 1

Hur fungerar en termos? https://mediapoolen.se/wp-content/uploads/2017/04/Tema-Energi.pdf

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: