Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi, åk 9, Fysik

Skapad 2021-02-17 08:30 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Kemi Fysik Biologi
Energiprincipen är en av fysikens viktigaste lagar. Energiprincipen säger att: Energi kan inte skapas eller förstöras Energi kan bara omvandlas till andra energiformer

Innehåll

Förmågor vi arbetar med:

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Det här kommer vi arbeta med på lektionerna:

 • Genomgångar
 • Filmvisning
 • Laboration/demonstrationer
 • Repetition med instuderingsuppgifter
 • Gemensamma diskussioner

Vad ska du kunna efter avslutat arbetsområde:

 • Energiprincipen
 • Energiformer
 • Kemiskenergi
 • Rörelseenergi
 • Lägesenergi
 • Elektrisk energi
 • Ljud och ljusenergi
 • Elastisk energi
 • Värmeenergi
 • Växthuseffekten
 • Arbetet
 • Räkna med arbetet
 • Mekanikens gyllene regel
 • Effekt
 • Räkna med effekt
 • Energikvalitet
 • Fossila bränslen
 • Kärnkraft
 • Vindkraft
 • Vattenkraft
 • Förnybara energikällor

Du visar dina kunskaper genom:

 • Aktivt deltagande i diskussioner och gemensamma uppgifter
 • Skriftligt prov
 • Laborationer- Labbrapport

 

Veckoplanering:

 

Vecka :

Lektion 1: 

 

 • Energiprincipen
 • Energiformer
 • Kemiskenergi
 • Rörelseenergi
 • Lägesenergi
 • Elektrisk energi
 • Ljud och ljusenergi
 • Elastisk energi
 • Värmeenergi
 • Växthuseffekten

Lektion 2: 

 

 • Arbetet
 • Räkna med arbetet
 • Mekanikens gyllene regel
 • Effekt
 • Räkna med effekt

Vecka :

Lektion 1:

 

 • Energikvalitet
 • Fossila bränslen
 • Kärnkraft
 • Vindkraft
 • Vattenkraft
 • Förnybara energikällor

Lektion 2: Laboration, Labbrapport

Vecka:

Lektion 1: Prov

 

Bedömningsunderlag:

1. Skriftligt prov

2. Instuderingsfrågor

3. Labbrapport

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Fy  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Fy  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: