Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färglära Pointillism åk 6

Skapad 2021-02-17 08:36 i Nyvångskolan Lunds för- och grundskolor
Pointillism är en teknik där man bygger upp motiv med enbart små punkter, alltså arbetar man inte med konturer på samma vis som när man avbildar något så "verklighetstroget" som möjligt. Uttrycket pointillism kommer från franskan och betyder point eller på svenska, punkt. Detta var en konstnärstil som uppstod i slutet av 1800-talet. Istället för att konstnärerna blandade färg på en palett så målade de små punkter direkt på målarduken med klar outblandad färg. Genom att blanda ett fält med olikfärgade punkter kan man på avstånd uppleva en rad olika färgnyanser.
Grundskola 6 Bild
Pointillism är en teknik där man bygger upp motiv med enbart små punkter, alltså arbetar man inte med konturer på samma vis som när man avbildar något så "verklighetstroget" som möjligt. Uttrycket pointillism kommer från franskan och betyder point eller på svenska, punkt. Detta var en konstnärstil som uppstod i slutet av 1800-talet. Istället för att konstnärerna blandade färg på en palett så målade de små punkter direkt på målarduken med klar outblandad färg. Genom att blanda ett fält med olikfärgade punkter kan man på avstånd uppleva en rad olika färgnyanser.

Innehåll

Syfte

Denna uppgift syftar till att utveckla elevens förmåga att framställa en bild utan att rita i vanlig bemärkelse, se hur olika färger tillsamman bildar olika nyanser och träna proportioner.

Centralt innehåll

Konkretisering

Du kommer med tekniken pointillism bygga upp två bilder 1, ett valfritt motiv med små punkter i olika färger med tuschpennor och 2, en bild på ett valfritt landskap där du visar förståelse kring perspektiv med hjälp av föremål..

 

Undervisning/arbetssätt

Vid första lektionstillfället så kommer jag att visa eleverna flera exempel på pointillism. Jag kommer gå igenom uppgiften och därefter så får eleverna börja arbeta med landskapsbilden för att senare under arbetet börja leta inspiration till vilket motiv de ska framställa. Därefter handleder jag eleverna i deras självständiga arbete med att framställa sitt motiv. Avslutningsvis så kommer eleverna att få göra dels en kamratbedömning, dels en självbedömning.

Bedömning

Jag bedömer deras bildframställning dels hur de bygger upp ett motiv med prickar och dels hur de får fram olika nyanser genom att kombinera prickar med olika färger. Jag kommer även titta på proportioner, perspektiv och kompositioner i bildskapandet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
BildMatris åk 6

BildMatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bildframställning
Eleven kan framställa ett valfritt motiv med ett enkelt bildspråk.
Eleven kan framställa ett valfritt motiv med ett utvecklat bildspråk.
Eleven kan framställa ett valfritt motiv med ett välutvecklat bildspråk.
Redskap för bildframställning
I arbetet kan eleven använda tekniken, pointillism på ett i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda tekniken, pointillism på ett relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda tekniken, pointillism på ett väl fungerande sätt.
Bildanalys
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: