👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik vt åk9: Internet, digital kommunikation och datorer

Skapad 2021-02-17 08:44 i Blommensbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Teknik
I arbetsområdet lär vi oss om bl.a. Internet, WiFi, mobilnät, datorers uppbyggnad och funktion, programmering av webbsidor, elektromagnetisk strålning och IT-säkerhet.

Innehåll

 

Pedagogisk planering Teknik åk 9

(Mer detaljerade veckoplaneringar läggs ut kontinuerligt på teams)

Arbetsområde: Internet, digital kommunikation och datorer

Genom undervisningen får du möjlighet att utveckla din förmåga att:

Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.

Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data.

Undervisningen:

Så här arbetar vi:

Ser filmer på studi.se och arbetar med olika typer av övningar kring dessa. Exempelvis gruppdiskussionsövningar, quizar och programmeringsövningar.

Läsning enskilt och i helklass i Titano Teknik sid 77-108, kapitel ”Kommunikations- och informationsteknik”.

Till din hjälp har du:

Dina lärare Gustaf och Elin N.

Studi.se: Teknik -> Informationsteknik -> Kommunikation

Tekinkbok: Titano Teknik (Gleerups förlag)

Instuderingsfrågor inför provet.

Underlag för bedömning:

PROV vecka 12 och 13 (se kalender åk 9 för exakt datum)

Uppgifter under lektionstid 

Det som bedöms är hur du kan:

Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.