Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagan om vanten åk 3

Skapad 2021-02-17 08:58 i Lingenäs grundsärskola Kristianstad
Projektarbete inom fokusområdet naturvetenskap och teknik som utgår från folksagan "Sagan om vanten".
Grundsärskola 3 Kommunikation Verklighetsuppfattning Estetisk verksamhet
Projektarbete som utgår från folksagan "Sagan om vanten". Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan skapa och gestalta med de olika estetiska uttrycksformerna bild, slöjd, musik, rytmik, lek och drama. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att uttrycka och kommunicera intryck och erfarenheter på ett mångsidigt sätt. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas tilltro till sin förmåga att skapa med kreativitet och fantasi.

Innehåll

Konkretiserat mål

Du ska utifrån dina förutsättningar lära dig att:

 • Lyssna på en saga på olika sätt: bok, film, sagopåse
 • Delta i återberättande av sagan
 • Delta i diskussioner kring djuren som bor i vanten, hur många? vilken är störst-minst? 
 • Spela upp Sagan om vanten som en teater

 

Undervisning:

 • Vi lyssnar på sagan på olika sätt bok, film, sagopåse
 • Vi samtalar kring sagans handling, vad händer? vad vill djuren? är djuren vänner?
 • Vi tittar på djuren och deras egenskaper. Hur många djur är det i sagan? Vilket djur är störst - minst? Lever alla djuren i skogen?
 • Vi gör rekvisita, tränar in repliker och spelar upp sagan som en teater för en liten publik

 

 

 

 
  Ellips: SAGAN OM VANTEN

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Rollspel till exempel utifrån sagor, händelser och känslor.
  ES  1-3
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  KOM  1-3
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras utifrån sina egenskaper.
  VEU  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.
  ES   9
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
  KOM   9
 • Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
  VEU   9
 • Eleven beskriver och sorterar också konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: