👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5B ny

Skapad 2021-02-17 09:15 i Önnestads skola Kristianstad
Matteborgen 5B
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar vidare med Matteborgen 5B. De olika kapitlen tar bland annat upp arbetsområden som berör "De olika räknesätten, Bråk, Decimaltal, Geometri" samt "Målgången" (som repeterar blandade områden från läsåret).

Innehåll

Mål för eleven (vad ska jag kunna)

I kapitel 6 utvecklar du förmågan att:

 • räkna division med minnessiffror
 • multiplicera med 11 och 12
 • veta när du ska använda de olika räknesätten
 • räkna ut svaret på ett ungefär
 • lösa textuppgifter med flera uträkningar

I kapitel 7 utvecklar du förmågan att:

 • läsa och skriva bråk
 • räkna ut en viss del av ett antal, t.ex. en tredjedel av 18
 • jämföra och storleksordna bråk
 • skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som decimaltal

I kapitel 8 utvecklar du förmågan att:

 • veta vad de olika siffrorna i ett decimaltal är värda och vad de kallas
 • läsa av och sätta ut decimaltal på en tallinje
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal

I kapitel 9 utvecklar du förmågan att:

 • veta att en rät vinkel är  90°, en spetsig vinkel är mindre än 90° och en trubbig vinkel större än  90° 
 • veta hur många grader ett halvt varv och ett helt varv är
 • mäta och rita vinklar med gradskiva
 • veta och kunna använda vinkelsumman i en triangel

I kapitel 10 utvecklar du förmågan att repetera och träna på det du hittills har lärt dig om:

 • tal
 • räknesätten
 • bråk
 • diagram och tabeller
 • geometri
 • tid och temperatur
 • vikt och volym

Arbetssätt / Undervisning

 • Gemensamma genomgångar  
 • Arbete med problemlösning ensam, par och i grupp. (EPA)
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 5B. 
 • Pararbete
 • Matteläxor, fortsatt träning av multiplikationstabellerna.
 • Diagnoser till varje kapitel, för att se vad varje elev behöver arbeta vidare med. 
 • Bedömningsuppgifter
 

Hur ska det bedömas?

Utifrån arbetet i klassen, med diagnoser/prov och gemensamma övningar.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
De fyra räknesätten

De fyra räknesätten

Målen för detta mattematikavsnitt:
På väg att nå målet
Har nått målet
Har nått målet med god marginal
Du kan räkna division med minnessiffra, t.ex. 245/5, 4275/3
Du kan multiplicera med 11 och 12
Du vet när du ska använda de olika räknesätten
Du kan räkna ut svaret på ett ungefär
Du kan lösa textuppgifter med flera uträkningar