Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag

Skapad 2021-02-17 09:24 i Björkås förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Ett arbete om mig själv, min närmiljö och människors lika värde.

Innehåll

 

"förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna," "utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor" (lpfö18)  

Gruppen intresserar sig för sig själv och kompisar. Hur vi ser ut, vart vi bor, vad mamma heter osv. Vi märker att temat är något som fångar barnen då det blir många samtal om olika saker som rör oss själva och familjen. Oftast ser vi en glädje men det kan även bli intensiva diskussioner då det ibland inte är helt  lätt att förstå att det ser olika ut hemma hos alla både då det gäller familjemedlemmar och hur vi bor.

"förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den" (lpfö18)

"barn har rätt till sin identitet", "alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter" (barnkonventionen)

 • utveckla sin identitet
 • stärka självkänsla och självbild
 • kännedom om sig själv och sin närmiljö
 • skapa möjlighet att se, uppskatta och respektera olikheter
 • förmedla alla människors lika värde

 

Vi introducerar genom att läsa boken "Jag och min familj". Vi tänker oss att genom det lockar vi fram till samtal om varje barns tankar om sin egna närmiljö.

Vi uppmärksammar det egna jaget.

 • Vem är jag?
 • Hur ser min familj ut?
 • Vart bor jag?
 • Hur ser jag ut?

Vi pratar om likheter och olikheter och allas lika värde.

Metoder vi kommer använda oss av:

 • diskussioner och reflektioner
 • skapande
 • digitala verktyg

Vi dokumenterar fortlöpande och samlar allt material till en vägg i vår miljö för att vi lätt ska kunna se och samtala. Vi bygger på temat löpande utefter vad vi ser att barnen visar för väg.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: