Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English 7 Altruism

Skapad 2021-02-17 10:31 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Engelska
During this period we´ll focus on learning about altruism. We aim to make the world a better place :-)

Innehåll

Aim

We will become better at focusing on details and vocabulary when listening, reading and talking to each other

 

Material

Articles and Ted talks about altruism and the movie Pay if Forward

 

Lesson plan

Material and detailed lesson plan is in your One Note

https://edunorrtalje-my.sharepoint.com/personal/75soan25_norrtalje_se/_layouts/OneNote.aspx?id=%2Fpersonal%2F75soan25_norrtalje_se%2FDocuments%2FKlassens%20anteckningsb%C3%B6cker%2FEnglish%207

 

Assignments

Answer questions about the movie in your One Note. 

Present altruistic ideas in groups 

Listening test

 

 

Uppgifter

  • Test - listening comprehension

Matriser

Eng
Listening English 7

Rubrik 1

E
D
C
B
A
Aspekt 1
Talat språk, även med social och dialektal färgning, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande, redogörande och utredande, även via film och andra medier.
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer, samt med viss säkerhet även underförstådd betydelse, i talad engelska i relativt snabbt tempo.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer, samt med viss säkerhet även underförstådd betydelse, i talad engelska i relativt snabbt tempo.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer, samt även underförstådd betydelse, i talad engelska i snabbt tempo.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: