Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insändare åk 7 - att skriva en insändare efter genrens struktur och språkliga drag

Skapad 2021-02-17 10:51 i Öjersjö Storegård Partille
I detta arbete lär du dig formen för och skapar en egen nyhetsartikel samt insändare.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Insändare åk 7 - att skriva en insändare efter genrens struktur och språkliga drag. I detta arbetsområdet ska du skriva en egen insändare som tillhör de argumenterande texterna. Du ska tycka till om något, ha en tydlig åsikt (tes) och påvisa argument för det du tycker och eventuellet synliggöra motargument. Poängen är att kunna övertyga läsaren om att din åsikt är den rätta. Visa därför medvetenhet om målgruppen för din insändare.

Innehåll

ARBETSBESKRIVNING

Du kommer få lära dig mer om hur en insändare är uppbyggd till struktur och språk. Du blir säkrare på ämnesspecifika begrepp och du ökar din medvetenhet om en texts mottagare och hur du kan övertyga andra om din åsikt. Vi kommer att arbeta efter cirkelmodellen då vi studerar insändare tillsammans och enskilt. Därefter skriver du en egen  insändare där din åsikt tydligt framgår för eller emot något. Din åsikt eller tes stöds med argument och du får gärna ta med motargument. Din tes upprepas i avslutningen där du sammanfattar dina argument gärna med en slutkläm! Slutligen skriver du under med en signatur och ser över att rubriken är passande och lockande. Du får möjlighet till kamratrespons efter checklistor innan du lämnar in din insändare för bedömning senast fredag vecka 6, 2021. 

CHECKLISTA ÄMNESSPECIFIKA BEGREPP FÖR GENRENS UPPBYGGNAD OCH STRUKTUR På sidan 72-73 i häftet hittar du stödstrukturen för en insändare: 

- RUBRIK: Passande och lockande till läsning.

- INLEDNING: Din åsikt ska tydligt framgå. Ge en bakgrund till varför du tycker som du gör. 

- ARGUMENT 1: Stöd ett för din åsikt. 

- ARGUMENT 2: Stöd två för din åsikt MOTARGUMENT: Ta in en annan uppfattning och motbevisa. 

- AVSLUTNING: Sammanfatta och upprepa din åsikt igen. Gärna med en slutkläm! 

- SIGNATUR: Personlig eller ett omskrivet namn. 

 

CHECKLISTA ÄMNESSPECIFIKA BEGREPP FÖR SPRÅKET I GENREN På sidan 73-75 i häftet hittar du ORD SOM: 

- BESKRIVER OCH ENGAGERAR (ADJKEKTIV) målande ord och retoriska frågor ...

 

- GER STRUKTUR (SATSADVERBIAL) För det första/andra/tredje Inledningsvis/Avslutningsvis Å ena sidan/Å andra sidan ...

 

- UTTRYCKER ÅSIKT (VERB) tycker, anser, borde, menar, hävdar ...

 

- BINDER IHOP MENINGAR (KONJUNKTIONER) på grund av, eftersom, orsaken är ...

 

BEDÖMNING

I arbetet bedöms du dels på hur väl du anpassar ditt sätt att skriva till texttypen som du skriver utifrån:

Hur du klarar av använda insändarens struktur. För att nå de högre kunskapskraven så visar du en medvetenhet om hur en insändare är uppbyggd och använder dig av den formen.

Hur du klarar av att använda genrens språkliga drag. Ditt språk är också anpassat till den form av text du skriver och skulle passa att publicera i en tidning med en medvetenhet om mottagare.

Du bedöms dels på den språklig kvalité i texten:  .

Hur du klarar av att skapa en "röd tråd" i din text. En text som når de högre kunskapskraven använder en tydlig struktur från inledning, uppbyggnad till avslutning. Texten är väl sammanlänkad mellan stycken och med sambandsord.

Hur du varierar din meningsbyggnad och ordval. En text som når de högre kunskapskraven använder korrekt meningsbyggnad med språklig variation och stil. Ordvalet är därmed bearbetat och passar för sammanhanget. 

Hur du följer språkliga normer som stavning och användning av skiljetecken. En text som når de högre kunskapskraven använder en väl fungerande stavning liksom skiljetecken korrekt.

 

LYCKA TILL MED ATT FRAMFÖRA DIN ÅSIKT I EN INSÄNDARE!  😊 ANNA

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
INSÄNDARE

Din insändare påvisar kvalitetsaspekter motsvarande kunskapskrav E.
Din insändare påvisar kvalitetsaspekter motsvarande kunskapskrav C.
Din insändare påvisar kvalitetsaspekter motsvarande kunskapskrav A.
STRUKTUR
Din insändare följer genrens struktur med: *RUBRIK: Passande och lockande till läsning. *INLEDNING: Din åsikt ska tydligt framgå. Ge en bakgrund till varför du tycker som du gör. *ARGUMENT 1: Stöd ett för din åsikt. *ARGUMENT 2: Stöd två för din åsikt *MOTARGUMENT: Ta in en annan uppfattning och motbevisa. *AVSLUTNING: Sammanfatta och upprepa din åsikt igen. Gärna med en slutkläm! *SIGNATUR: Personlig eller ett omskrivet namn.
Strukturen är TILL VISS DEL TYDLIG och följer genrens uppbyggnad. Texten har en TYDLIG INLEDNING med tes och ett TYDLIGT SLUT.
Strukturen är TYDLIG och följer genrens uppbyggnad väl. Textens budskap förstärkts genom att du ANVÄNDER OLIKA ARGUMENT för din åsikt I STYCKEN mellan inledning och avslutning.
Strukturen är TYDLIG och följer genrens uppbyggnad VÄLSTRUKTURERAT och SAMMANHÄNGANDE med en "röd tråd". Textens budskap förstärkts genom VÄL VALDA ARGUMENT och MOTARGUMENT med GOD STYCKEINDELNING mellan inledning och avslutning.
SPRÅKLIGA SÄRDRAG
Din insändare visar på språklig variation, textbindning, anpassning till texttyp, liksom god meningsbyggnad med ors som: * BESKRIVER OCH ENGAGERAR (ADJKEKTIV) målande ord och retoriska frågor ... * GER STRUKTUR (SATSADVERBIAL) För det första/andra/tredje Inledningsvis/Avslutningsvis Å ena sidan/Å andra sidan ... * UTTRYCKER ÅSIKT (VERB) tycker, anser, borde, menar, hävdar ... * BINDER IHOP MENINGAR (KONJUNKTIONER) på grund av, eftersom, orsaken är ...
Du kan skriva olika slags texter med VISS språklig variation, ENKEL textbindning och I HUVUDSAK FUNGERANDE anpassning till texttyp... Meningsbyggnaden FUNGERAR I HUVUDSAK.
Du kan skriva olika slags texter med RELATIVT GOD språklig variation, UTVECKLAD textbindning och RELATIVT VÄL FUNGERANDE anpassning till texttyp... Meningsbyggnaden är VARIERAD och RELATIVT VÄL FUNGERANDE.
Du kan skriva olika slags texter med GOD språklig variation, VÄLUTVECKLAD textbindning och VÄL FUNGERANDE anpassning till texttyp... Meningsbyggnaden är VARIERANDE, VÄL FUNGERANDE och TRÄFFSÄKER.
SPRÅKLIGA NORMER
Din insändare följer språkliga normer för: *STAVNING * SKILJETECKEN
Du kan stava VANLIGT FÖREKOMMANDE ORD och bearbetar din stavning med hjälp av ordböcker och ordbehandlingsprogram. Texten innehåller OFTAST punkt, frågetecken och utropstecken på ett korrekt sätt.
Du kan stava även FÖR DIG MER OKÄNDA ELLER NYA ORD. Du bearbetar din stavning med hjälp av ordböcker och ordbehandlingsprogram. Texten innehåller punkt, frågetecken och utropstecken KORREKT och kommatecken på ett LÄMPLIGT sätt så att läsningen av texten underlättas.
Du stavar KORREKT VÄLKÄNDA SOM NYA ORD, samt bearbetar din text med hjälp av ordböcker och ordbehandlingsprogram. Texten innehåller en VARIATION av skiljetecken och andra skrivtecken som används så gott som KORREKT.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: